08 Apr 2020  

KBH: Spredte skyer, 6 °C

PSHR Gruppen i 3F Aalborg om OK20

Udtalelse

PSHR Gruppen i 3F Aalborg om OK20

Efter mange og lange dage med forhandling kunne man ikke forenes om en ny overenskomst for blandt andre kokke og tjenere. Udtalelse fra gruppeformand Kurt Frederiksen.

Vi og arbejdsgiverne var så langt fra hinanden, at yderligere forhandlinger parterne imellem ikke var relevante. Derfor blev flere af områderne overgivet direkte til forligsmandens skæbne, og han er nu kommet med mæglingsskitsen.

Derfor bliver det et nej herfra til det samlede forlig.

Mæglingsskitsen og dens indhold har ikke afhjulpet de problemer, vores medlemmer står med ude på arbejdspladserne.

På enkelte af PSHR-områderne er der dog tiltag, der godt kan bruges, og som vi har nikket til.

Vi konstaterer dog, at de massive problemer, medlemmerne har rejst, generelt ikke er i nærheden af at være løst.

Modregningen, som var et krav, er ikke løst. Vi kan ikke blive ved med at se tjenere blive mindre og mindre værd år efter år.

Jeg har snakket med Ulrik, som er tjener, og han er blevet mere end 900 kroner mindre værd på tre år på grund af reglen om modregning. Det kan og vil vi ikke fortsætte med at se på.

De næste tre år vil hans personlige tillæg blive ædt op, og han vil sidde tilbage med grundlønnen og intet andet. Skal vi så stadig undre os over, at branchen mangler kvalificeret personale.

Så derfor bliver det et nej herfra til det samlede forlig.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. mar. 2020 - 14:42   26. mar. 2020 - 15:02

Udtalelse

fra Kurt Frederiksen, gruppeformand for PSHR Gruppen i Aalborg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).