11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 4 °C

Overgreb på Lærkesletten, Amager Fælled

Kommentar

Overgreb på Lærkesletten, Amager Fælled

Metsu Jørgensen giver en række argumenter for, hvorfor der foregår et overgreb.

FOTO: Nikolaj Kirk
1 af 1

Lige nu foregriber By & Havn/Københavns Kommune/Socialdemokratiet begivenhedernes gang og er begyndt at "byggemodne" Lærkesletten på Amager Fælled, på trods af at klagefristen imod byggeriet, som er den 11. marts, endnu ikke er passeret samt færdigbehandlet!

Hvorfor vil man bygge en 5-sporet skole og daginstitutioner i et område, hvor der siver metangas op gennem jordlaget?

Lærken er i tilbagegang i Danmark, så det er under al kritik, at der lige nu bliver udryddet endnu et af deres områder, ovenikøbet uden at der er dannet klarhed over, om der overhovedet skal bygges på Lærkesletten, hvor der allerede er lærker, som har dannet par og har bygget reder i græsset på sletten.

I går slog Tscherning under ordre fra By & Havn alligevel græsset med maskiner. Buske på området er blevet fjernet med motorsave, og der går hundepatruljer rundt på sletten og skræmmer lærkerne væk.

Man har også allerede indhegnet området, så det ikke er offentligt tilgængeligt. Dette er også ensbetydende med, at rådyrene, som opholder sig på Lærkesletten, ikke kan komme ind mere!

Politiet arresterer samt giver bøder til fredelige borgere, der forsøger at forsvare naturen mod det uønskede byggeri!

Stort flertal er imod at bygge

76 procent af københavnerne er imod byggeriet af Fælledby ude midt i et fredet naturområde, hvor der, hvis byggeriet nogensinde bliver tilladt, vil være cirka 6500 mennesker, der vil have sin daglige gang i de 6-etagers betonejendomme, 5-sporet skole, daginstitutioner, indkøbsfaciliteter, parkeringsområder, veje og belyste stier, også hen over den resterende fredede del af Amager Fælled, som selvfølgelig vil blive bragt fuldstændig i knæ, hvis By & Havn får lov til at fortsætte deres forehavende.

Der bliver i forvejen bygget boliger som aldrig før, og det er allerede svært at finde lejere til de eksisterende boliger, som man slækker på bopælspligt for at få lejet ud, så hvorfor skal der bygges på den vigtigste bynære natur (ikke bynatur), vi har midt i København?

Vælgerne stemte ved sidste valg grønt. Statsministeren og resten af regeringen er gået til valg på at være grønne og for bevaring og oprettelse af grønne områder. Alligevel er de i gang med at ødelægge den vigtigste bynære natur, vi har i København!

Derudover er der forskellige dispensationer, som ikke er søgt eller imødegået, som også bliver overtrådt. Blandt andet er den store vandsalamander, som bor på selve det udsete byggefelt, fredet ved EU på samme niveau som pandaerne, og Danmark har forpligtet sig til at passe på den og kan ikke fjerne dens levesteder, hvilket indebærer, at man ikke må bygge ovenpå dens levesteder og slet ikke kaste 3-5 meter stampet jord over hele dens område.

Lærkesletten befinder sig midt ude på Amager Fælled, som for længst har adopteret den "forhenværende" industrigrund ved at så sin natur henover, og hvor der nu, blandt mange andre arter, bor rådyr med rålam, ynglende lærker, jagende skovhornugler, viber, strandskader og den store vandsalamander.

Hvorfor skal der absolut flyttes cirka 2000 børnefamilier ud på en såkaldt industri- og forhenværende militærøvelsesgrund? Hvorfor vil man bygge en 5-sporet skole og daginstitutioner i et område, hvor der siver metangas op gennem jordlaget?

Tudsegammel aftale

Socialdemokraternes fuldstændig uforståelige stålsatte uvilje imod bevaring af naturen midt i København er alene en magtdemonstration. For de taber ansigt, hvis denne tudsegamle såkaldte "aftale" ikke bliver gennemført for hver en pris alligevel, nu hvor de har brugt alle deres kræfter på at "overtale" deres kolleger på Borgen til at affredde den nok vigtigste grønne naturperle i København i en tid, hvor den grønne dagsorden bør være i højsædet!

Det er også vigtigt at pointere, at man har affredet udenom Fredningsnævnet for økonomisk vinding. Det gør det til et nationalt anliggende, det gjorde man nemlig ved lov i Folketinget, og hvor affreder man næste gang? Møns Klint? Mols Bjerge?

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. mar. 2021 - 10:30   04. mar. 2021 - 14:36

Kommentar

af Metsu Jørgensen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).