25 May 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Opkvalificering er vejen frem

Læserbrev

Opkvalificering er vejen frem

I 3F har vi en række bud på, hvilke håndtag man kan dreje på fra politisk hold for at sikre opkvalificeringen af gruppen af ufaglærte, skriver nordjyske 3F-formænd.

Arkivfoto.
FOTO: PN
1 af 1

Det er næppe gået en næse forbi, at antallet af ledige er steget markant på grund af coronakrisen. Alene her i regionen er ledigheden steget med 33 procent, siden Danmark lukkede ned. Samtidig er antallet af nyopslåede stillinger faldet med cirka 35 procent på landsplan, og man behøver vist ingen længerevarende uddannelse for at kunne se, at det ikke er en gunstig situation, de ledige er i på nuværende tidspunkt.

Så lad os komme i gang med det samme – med den rette indsats kan vi vende krisen til noget positivt!

Særligt udsat i kriser som denne er gruppen af ufaglærte. Det så vi under den seneste finanskrise, og det ser vi nu igen, hvor ufaglærte er overrepræsenterede i ledighedsstatistikkerne.

Men i enhver krise er der mulighed for handling, og det er uhyre vigtigt, at vi får hjulpet de ufaglærte, der rammes af ledighed. Som følge af den seneste finanskrise så vi, at omkring 50.000 ufaglærte jobs forsvandt, og frygten er, at vi vil se noget lignende i skyggen af coronaen.

Så lad os få opkvalificeret den del af arbejdsstyrken, der har mest brug for det, og dermed få rustet dem til det arbejdsmarked, der venter på den anden side. Det vil ikke blot gavne dem selv, men også hele arbejdsmarkedet, hvor der i forskellige brancher kommer til at mangle op mod 70.000 faglærte i løbet af blot fem år.

I 3F har vi en række bud på, hvilke håndtag man kan dreje på fra politisk hold for at sikre opkvalificeringen af gruppen af ufaglærte.

For det første mener vi, at man skal fjerne den karensperiode, der betyder, at nyledige ikke kan komme i gang med det seks-ugers jobrettede kompetenceløft, de har krav på, før de har gået ledig i fem uger. Et sådan tiltag vil betyde, at ufaglærte med det samme begynder at opbygge kompetencer i retning af de dele af arbejdsmarkedet, hvor der er efterspørgsel.

For det andet mener vi, at det førnævnte seks-ugers-forløb skal udvides til 10 uger, da dette vil sikre et endnu bedre match mellem arbejdstager og de efterspurgte kompetencer.

Slutteligt mener vi, at der skal gives en økonomisk håndsrækning til de ledige. Ifølge en analyse fra DISCUS og Epinion fra efteråret er økonomien den største barriere i forhold til at gå i gang med et længerevarende uddannelsesforløb. Dette tillæg vil nedbryde en del af den barriere, og det vil samtidig stimulere forbruget og være med til at sætte hjulene i gang igen.

Ifølge beregninger fra AE-rådet vil opkvalificeringen af 2.000 ufaglærte til faglærte give overskud i løbet af blot 10 år, og den offentlige saldo vil være forbedret med omkring tre milliarder kroner. Så lad os komme i gang med det samme – med den rette indsats kan vi vende krisen til noget positivt!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. maj. 2020 - 14:32   11. maj. 2020 - 14:57

Læserbrev

af Niels Jensen, formand 3F Thy/Mors, John Hansen, formand 3F Mariager Fjord, Lene Haugbølle, formand 3F Midtfjord, Per Kjeldsen, formand 3F Midtvendsyssel, Finn Jenne, formand 3F Frederikshavn, Frank Tronborg, formand 3F Skagerak, Allan Busk, formand 3F Aalborg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).