20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, dis, 11 °C

Ophæv ghettoloven

Udtalelse

Ophæv ghettoloven

Som en forening imod racisme og for ligeret kræver vi, at den udemokratiske og racistiske ghettolov ophæves, udtaler Horserød-Stutthof Foreningen på sin ordinære generalforsamling.

FOTO: pj
1 af 1

København, den 8. september 2020

Folketingets vedtagelse af ”ghetto”-lovgivningen i november 2018 var udtryk for et politisk tunnelsyn, hvor saglighed, omtanke og fornuft ikke kan finde plads. Hvor nationale og internationale erfaringer og al forskning, viden om integration og sociale problemer og deres løsning håndteres forkert.

Der er tale om en lovgivning, som ikke løser problemer, men kun giver næring til at opnå flere fremmedfjendske stemmer til partierne bag lovgivningen.

Folketingets vedtagelse af ”ghetto”-lovgivningen giver næring til en racisme, som giver stærke mindelser om fortiden, og den åbner døren til en social og menneskelig katastrofe for tusindvis af mennesker. Mennesker som bor i almene boliger, og som tvinges til at forlade deres boliger på grund af tvangsnedrivning af gode, billige boliger eller salg til private investorer.

”Ghetto”-lovgivningen er først og fremmest vedtaget som et forsøg på at etablere en særlovgivning, som i særlig grad rammer borgere, som bor i bestemte postnumre, og alene borgere, som bor i almene boliger. Der er tale om en lovgivning, som ikke løser problemer, men kun giver næring til at opnå flere fremmedfjendske stemmer til partierne bag lovgivningen.

Som en forening imod racisme og for ligeret kræver vi derfor, at den udemokratiske og racistiske ghettolov ophæves.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. sep. 2020 - 12:38   09. sep. 2020 - 13:11

Udtalelse

af Horserød-Stutthof Foreningen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).