03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

OK20: Det må blive et nej herfra

Læserbrev

OK20: Det må blive et nej herfra

Hjælp byggeriet – stem nej til OK20, opfordrer bygningsmaler Lasse Piil Pertou.

Heldigvis er vi næsten alle sammen i gang med at vise samfundssind og solidaritet med dem, der er ramt af coronakrisen. Især virksomhederne, store som små, bliver hjulpet med milliarder af kroner fra staten, og sådan skal det være.

Jeg håber meget, at vore gode venner i industrien vil bakke op om det nej.

Det kunne så være rart, hvis de samme virksomheder, arbejdsgiverne i bred forstand havde vist samme samfundssind, da de sidste overenskomster på det private arbejdsmarked skulle forhandles på plads med hjælp fra forligsmanden.

Men i ly af krisen har forligsmanden fremsat mæglingsskitser på de områder, der ikke havde nået at falde på plads, inden sundhedskrisen satte ind.

Det betyder inden for byggeriet, at fagbevægelsens helt berettigede krav om en væsentlig stigning på mindstelønnen via akkordafsavn fuldstændig er blevet tromlet ned. Her er ingenting at hente til at hive de lavest lønnede opad og til at dæmme op for den sociale dumping, som næppe er overstået, når covid-19 er kommet under kontrol.

Derfor bliver det et nej herfra til den overenskomst, vi netop nu er i gang med at stemme om. Og jeg håber meget, at vore gode venner i industrien vil bakke op om det nej, uanset at den økonomiske krise er truende på bagkanten af coronakrisen, og uanset at de selv måtte være tilfredse med deres overenskomstresultat.

Vi har brug for din hjælp. Hjælp byggeriet, stem nej til OK20!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. apr. 2020 - 15:25   01. apr. 2020 - 15:29

Læserbrev

Lasse Piil Pertou, bygningsmaler, Horsens
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).