12 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

OK 2020 skal sikre os andel i “de gode tider”

Udtalelse

OK 2020 skal sikre os andel i “de gode tider”

Overenskomstforhandlingerne i 2020 skal sikre os andel i “de gode tider”, så vi får en større del af de værdier, vi skaber, udtaler Fundamentet, landsklubben for jord- og betonarbejdere, struktører og brolæggere.

Overenskomstforhandlingerne i 2020 skal sikre os andel i “de gode tider”, så vi får en større del af de værdier, vi skaber. Bankdirektører og skattesvindlere tager selv – vi forhandler os til mere beskedne lønstigninger.

Den store efterspørgsel på arbejdskraft i byggeriet kun kan imødekommes ved uddannelse og efteruddannelse.

Nogle firmaer bruger underentreprenører, som ikke overholder overenskomsterne.

Vi skal én gang for alle have stoppet disse brud på aftalerne.

Det skal ske ved, at hovedentreprenøren påtager sig ansvaret for at betale, hvis en underentreprenør underbetaler, går konkurs eller stikker af fra skyldig løn, ferie med videre.

Vi ser gode takter i den nye regerings udspil, og vi har forventning om, at en række problemer bliver løst i løbet af de kommende år.

Først og fremmest forventer vi, at der kommer en retfærdig løsning for vore mange nedslidte kolleger, så de kan få en god tid efter et hårdt arbejdsliv.

Vi peger på, at den store efterspørgsel på arbejdskraft i byggeriet kun kan imødekommes ved uddannelse og efteruddannelse.

Forholdene på erhvervsskolerne skal forbedres, så de unge tiltrækkes, både af høj faglighed og gode rammer.

Lærlingene skal have sikkerhed for arbejde, når de er udlært.

I vores branche er mange oplært af kollegaerne og ved AMU-kurser. Mulighederne for videreuddannelse og voksenlærlingekontrakter skal forbedres.

Sikkerheden på byggepladserne er ringe. Ofte skyldes det et højt arbejdspres og manglende vejledninger, instruktion, apv, produktbeskrivelser samt et manglende kendskab til arbejdsmiljøregler og en tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger.

Vi skal sikre, at arbejdsmiljøet på byggepladserne overholdes, og at information om arbejdsmiljø er forståeligt for alle uanset nationalitet.

Brug af illegal arbejdskraft på byggepladserne skal bekæmpes ved en større myndighedsindsats og ved, at alle på pladsen skal have et skilt med navn, firma og uddannelse.

Arbejdstilsynet skal have flere midler og beføjelser. Vi har ikke brug for smiley- ordninger, vi har brug for fagligt kompetente folk, som kan vejlede og stoppe farligt arbejde, inden det er for sent.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. nov. 2019 - 13:34   11. nov. 2019 - 13:50

Udtalelse

fra landsmøde i Fundamentet, landsklubben for jord- og betonarbejdere, struktører og brolæggere
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).