12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Odense bør øge indtægterne

Læserbrev

Odense bør øge indtægterne

Vi ønsker ikke at spare på vores sårbare borgere, på den brede kultur og på det sociale område, når vi kan se andre løsninger på udfordringerne. Enhedslisten i Odense Kommune skriver om de kommende budgetforhandlinger for 2020.

Vi må være ærlige og sige til odenseanerne, at der er behov for flere penge til de ekstra udgifter, som vi får, når vi bliver flere ældre og flere børn i vores by, skriver de to byrådsmedlemmer for Enhedslisten.
FOTO: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
1 af 1

Tirsdag afleverede fagudvalgene deres budgetbidrag, der skal danne udgangspunkt for byrådets budgetforhandlinger i efteråret. Den store udfordring bliver, at der er lagt op til besparelser på 200 millioner kroner i Odense Kommunes budget. Især i By- og Kulturforvaltningen fylder omprioriteringerne meget. Enhedslisten forholder sig kritisk til besparelserne.

Vi mener, at der skal gøres op med politisk hellige køer, så kommunen kan skaffe nye indtægter ved at skrue på skatter og afgifter, blandt andet til erhvervslivet.

200 millioner er en virkelig stor besparelse – især når vi i forvejen er økonomisk pressede på flere områder. Det er nogle meget omfattende besparelser, som blandt andet vil ramme kulturlivet og vores grønne områder meget hårdt.

Der er flere forhold i de vedtagne budgetbidrag, som Enhedslisten har svært ved at acceptere. Derfor går vi til budgetforhandlingerne med et formål om at fjerne de forringelser, som rammer socialt skævt. Vi ønsker ikke at se et Odense, der sparer på vores sårbare borgere, på den brede kultur og på det sociale område, når vi kan se andre løsninger på udfordringerne.

Vi mener, at der skal gøres op med politisk hellige køer, så kommunen kan skaffe nye indtægter ved at skrue på skatter og afgifter, blandt andet til erhvervslivet. Vi må være ærlige og sige til odenseanerne, at der er behov for flere penge til de ekstra udgifter, som vi får, når vi bliver flere ældre og flere børn i vores by. Hvis vi skal undgå at udhule velfærden, er der behov for at se på nye indtægter til den fælles kasse, så vi ikke udelukkende skal spare og skære ned. Vi tror på, at odenseanerne er villige til at bidrage lidt mere for at fastholde og løfte kvaliteten af velfærden i vores by.

For at øge indtægterne i kommunen mener Enhedslisten, at der bør kigges ind i, at den planlagte sænkning af dækningsafgiften stoppes, at dækningsafgiften og grundskylden forhøjes, og at de sidste 0,2 procent af velfærdsprocenten gennemføres.

Vi vil gerne øge kommunens indtægter i stedet for at lave nogle smertefulde nedskæringer lokalt, men hvis vi skal have fat om problemets rod, så skal vi have en ny politik fra Christiansborg, som prioriterer at styrke den kommunale velfærd, ikke bare i Odense, men i hele landet. Den nye regering skal give kommunerne flere midler svarende til de ekstra udgifter, som demografiudviklingen medfører.

Desværre sidder vi ikke i Økonomiudvalget, der har udlagt opgaven, så vi stemmer for budgetbidragene, som ikke er endelige og skal forhandles til efterårets budgetforhandlinger. Vi ønsker at gå til budgetforhandlingerne med åbent sind. Det virker bare bagvendt at begynde på de konkrete politiske prioriteringer, før vi kender aftalen med KL. Det skaber en unødvendig utryghed at udlægge så omfattende besparelser, som måske ikke bliver nødvendige at gennemføre.

Det er især de besparelser, der rammer socialt skævt, som bekymrer os. Odense Kommune skal også sikre, at de gratis aktiviteter, som tilgodeser mange forskellige borgere i byen, kan fortsætte og bliver styrket. Kultur er også en velfærdsopgave. Hvordan skal Odense bevæge sig fra stor by til storby, hvis de kulturelle tilbud spares væk?

Vi mener, som vi også fastslog, da velfærdstaskforcen skulle nedsættes, at kommunen bør se på, hvordan vi øger indtægterne, i stedet for udelukkende at se på, hvor vi kan spare.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. jun. 2019 - 09:48   26. jun. 2019 - 11:24

Læserbrev

af Mathilda Printzlau-Paulsen, medlem af By- og Kulturudvalget, og Reza Javid, medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundhedskoordinationsudvalget i Odense for Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).