17 Sep 2019  

KBH: Overskyet, kraftige regnbyger, 9 °C

Ny regering – ny politik!

Forslag til regeringsprogram 2019

Ny regering – ny politik!

Forslag til en ny politik i kort form – et bud fra Netværket for Velfærd og Demokrati.

FOTO: Vestas Wind Systems A/S
1 af 1

Velfærdsstaten skal styrke en ny kamp mod ulighed og sikre social sammenhængskraft. Vi vil have en social skattereform, hvor lave indtægter betaler mindre, og høje indkomster betaler mere end i dag, og hvor det samlede skatteprovenu sættes op, så vi stopper besparelser og nedskæringer og i stedet sætter ind med udbygning. Vi vil have en sundhedsreform med nærhed, som omfatter det hele menneske. Vi vil have indført gratis tandpleje. Vi vil have stop for salg af statens selskaber. Vil vil have gode, trygge dagtilbud til vores børn.

Vi vil have udarbejdet en samlet økonomisk plan for den sociale genopretning og den grønne omstilling.

En ny politik skal sikre lønmodtagernes rettigheder mod social dumping og sikre arbejde og uddannelse for alle under den digitale og teknologiske revolution. Vi vil have en folkepensionsalder på 65. Vi vil have ret til et godt seniorliv, så mennesker har ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet efter 40 år på en ydelse, for eksempel svarende til dagpenge, indtil folkepensionsalderen. Vi opfordrer til trepartsforhandlinger om pensionsreform, arbejdsmiljø og arbejdstilsynet.

Vi vil have en kommissionsundersøgelse af salget af DONG-aktier. Vi vil have oprettet en statslig bank, hvor man som borger kan have sin lønkonto og sine øvrige bankforretninger. Vi vil have styrket Finanstilsynets beføjelser. Dens bestyrelse skal være uafhængig af finanssektoren, og den skal suppleres med samfundsrepræsentanter. Finanstilsynet skal kunne fyre en direktion og en ledelse i en nødlidende bank. Finanstilsynet skal godkende topdirektører i finanssektoren. Finanstilsynet skal kontrolleres af Den Europæiske Bankmyndighed. Vi vil have et loft over direktørlønninger.

Vi vil have en klimalov der:

 • Forpligter nuværende og kommende regeringer til at fastholde en kurs for Danmark mod en reduktion på 70 procent af klimagasser i 2030 og 100 procent i 2040.
 • Sikrer nødvendige investeringer i grøn, bæredygtig omstilling af energiforbrug til sol, vind, geotermisk energi og overskudsvarme – eventuelt finansieret gennem en statslig bank.
 • Sikrer social balance. Ingen klimakamp uden social kamp. Omfordeling til pensionister og andre med lave indkomster. Forhøjelse af den grønne check fra provenuet af klimaafgifter.
 • Grøn persontransport og styrket kollektiv trafik. Tilskud til elbiler – finansieret gennem roadpricing. Flere letbaner og mere metro.
 • CO2-afgift på flyrejser.
 • Mere træbyggeri.
 • Landbruget skal udarbejde klimaregnskab – som for eksempel foreslået af Klimarådet i 2016, så hver landmand kan gøre regnskab for sine klimaudledninger, og som efterfølgende skal bruges til at beregne den CO2-afgift, det enkelte landbrug skal betale.

Vi vil have udarbejdet en samlet økonomisk plan for den sociale genopretning og den grønne omstilling. Denne plan skal sikre:

 • Ressourcer til grøn omstilling.
 • Ressourcer til social genopretning.
 • Sikre jobs i både den offentlige og den private sektor.
 • Sikre kontrol med de enorme pengemængder i markedet og deres investeringer.

Vi vil have budgetloven afskaffet, så forhandlingerne mellem staten, KL og Danske Regioner forhindrer nedskæringer og sikrer velfærden. Vi vil have styrket det kommunale selvstyre og mulighederne for flere partnerskaber med virksomhederne om for eksempel at fremstille grøn energi og produktion af velfærdsydelser. Vi vil give kommuner og regioner en større rolle for at gøre Danmark bæredygtigt, klimasikret og CO2-neutralt. Vi vil fastholde parkeringsafgifterne i kommunen. Vi vil opfordre til at se på nye muligheder for boligbyggeri, for eksempel fra Wien, hvor jorden er kommunens ejendom.

Vi vil aktivt støtte en reformering af FN's Sikkerhedsråd, øge udviklingshjælpen og styrke og koordinere flygtningepolitikken via UNHCR. Vi vil have, at Danmark som minimum modtager de 500 kvoteflygtninge årligt. Danmark skal respektere og arbejde for de internationale konventioner, vi har indgået – vi skal ratificere børnekonventionen. Regeringen skal aktivt give opbakning til FN's fredsbevarende og konfliktforebyggende aktioner. Regeringen skal inddrage befolkningen i forhold til FN's 17 verdensmål, blandt andet gennem et årligt folkemøde. Regeringen skal arbejde for afspænding gennem dialog med Rusland og USA. Regeringen skal snarest afslutte forhandlingerne om North Stream med en linjeføring syd for Bornholm.

Vi vil have styrket demokrati på arbejdspladsen, lokalt og nationalt. Borgere, ngo'er og bevægelser skal inddrages i de politiske beslutningsprocesser. Vi vil have fuld offentlighed i støtten til de politiske partier. Vi vil have respekt for høring af lovforslag, så der bliver en reel inddragelse af berørte, eksperter og andre i lovgivningen. Vi vil have en offentlighedslov, der først og fremmest sikrer borgerne adgang til den statslige og lokale forvaltning og lovgivning. Vi vil have en ny regerings regeringsprogram i offentlig høring og debat.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jun. 2019 - 16:11   05. jun. 2019 - 12:40

Forslag

fra Netværket for Velfærd og Demokrati
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 800 og 3000 tegn inklusive mellemrum.
 • Kronikker og kommentarer må maksimalt være på 5000 tegn inklusive mellemrum.
 • Sendes til debat@arbejderen.dk 
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.