12 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 17 °C

Nu må vi stå sammen og få gjort op med social dumping

Udtalelse

Nu må vi stå sammen og få gjort op med social dumping

Murere, stenhuggere og stukkatører har på deres landsmøde diskuteret de kommende overenskomstforhandlinger, som de har en række krav til, ligeså til den nye regering.

FOTO: Andrea Siggard
1 af 1

Vi har diskuteret de kommende overenskomstforhandlinger.

Vi mener, at det er nu, vi må stå sammen i hele fagbevægelsen og få gjort op med social dumping.

Vi forventer derfor, at der indgås en musketered, ikke kun internt i 3F, men i hele FH. Ingen brancher skal diktere andre branchers forhandlinger. Ingen lades i stikken.

Vi har følgende krav:

 • Markant højere mindsteløn.

 • Nedsættelse af den daglige arbejdstid til 6 timer.

 • Kædeansvar og tredjeparts forpligtelser.

 • Fuld løn under sygdom, barsel med mere.

 • Fjernelse af alle anciennitetsbestemmelser

 • Medlemsgoder kun for organiserede.

 • Højere lærlingelønninger.

Landsmødet giver vores forhandlere den fulde opbakning hele vejen til at få forhandlet vores rimelige krav igennem.

Betalingen for disse krav er, med vores nuværende hovedaftale, fredspligten i overenskomstperioden.

Vi har ud over de kommende overenskomstforhandlinger ligeledes diskuteret den politiske situation efter folketingsvalget.

Det er nu, en socialdemokratisk ledet regering har en enestående mulighed for at vise, at der bør være forskel på en borgerlig regering og en socialdemokratisk.

Vi har følgende forventninger:

 • Opsig velfærdsforliget.

 • Genindfør en reel efterlønsordning.

 • Styrkelse af dagpengene, højere satser – ingen skal uforskyldt kunne miste retten til dagpenge.

 • Afskaf fattigdomsydelserne.

 • Styrkelse af indsatsen mod social dumping, styrkelse af Skat, AT og politiets indsatser.

 • Styrkelse af arbejdsmiljøet.

 • Fjern besparelserne på uddannelse, styr i stedet.

 • Tilbagerulning af skattelettelserne til de rigeste.

 • Afskaf ghettoplanerne. Almene boliger skal ikke rives ned, men moderniseres.

 • Stil krav om en social protokol i EU.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. jun. 2019 - 15:53   21. jun. 2019 - 15:59

Udtalelse

fra Murernes, Stenhuggernes og Stukkatørernes landsmøde den 15. juni 2019
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).