29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, let regn, 0 °C

Nej til israelsk annektering af palæstinensisk jord på Vestbredden

Åbent brev

Nej til israelsk annektering af palæstinensisk jord på Vestbredden

De palæstinensiske foreninger i Danmark har sendt dette brev til Udenrigsministeriet og Folketingets Udenrigsudvalg.

Til Udenrigsministeriet og Folketingets Udenrigsudvalg

De palæstinensiske foreninger i Danmark fordømmer de israelske forsøg på at annektere landområder på den besatte Vestbred.

Israel handler imod internationale love og aftaler vedrørende de palæstinensiske besatte områder.

Vi opfordrer Danmark og den danske regering til at anerkende den palæstinensiske stat og til at arbejde imod Israels brud på internationale love og regler.

Bosættelser, demografiske forandringer, annektering eller indlemmelse af besatte områder er lige så ulovlige som selve den israelske besættelse af Palæstina.

Disse israelske politikker og politiske tendenser er en sikker garanti for at slå en mulig fred ihjel.

De palæstinensiske foreninger i Danmark støtter en total israelsk tilbagetrækning fra de besatte palæstinensiske områder i overensstemmelse med FN's resolutioner. Vi gentager vores støtte til en retfærdig fred, baseret på FN's resolutioner, og med de palæstinensiske flygtninges tilbagevenden ifølge FN-resolution 194.

Vi opfordrer Danmark og den danske regering til at anerkende den palæstinensiske stat og til at arbejde imod Israels brud på internationale love og regler.

Nej til annektering af palæstinensisk jord.

Stop Israels besættelse af Palæstina.

Stop Israels brud på FN’s resolutioner.

Anerkend den palæstinensiske stat.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. jul. 2020 - 16:20   09. jul. 2020 - 16:23

Åbent brev

fra de palæstinensiske foreninger i Danmark
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).