30 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 6 °C

Nøjsomhed – stadig tvangsfjernelse trods andre, mere menneskelige værktøjer?

Åbent brev

Nøjsomhed – stadig tvangsfjernelse trods andre, mere menneskelige værktøjer?

Beboergruppen i Nøjsomhed i Helsingør er stærkt modstander af kommunens og boligselskabets beslutning om tvangsfjernelse af 96 tilfældige familier (300 mennesker).

Beboerne i det almene boligområde Nøjsomhed i Helsingør demonstrerer mod ghettoloven.
FOTO: Mohammad Othman
1 af 1

Jeg skriver på vegne af beboergruppen i Nøjsomhed i Helsingør, der er stærkt modstander kommunens og boligselskabets beslutning om tvangsfjernelse af 96 tilfældige familier (300 mennesker).

Borgmesteren holder fast i tvangsflytning af 96 familier som den eneste løsning, på trods af at området kun i ringe grad overstiger de ministerielle kriterier.

Nøjsomhed er stadig på ghettolisten. Det er ingen overraskelse, mener borgmesteren og holder fast i tvangsflytningerne som det eneste mulige værktøj, da vi er "tidspresset".

Det er ellers til manges undren, da de nye ghettotal for 2019 set i lyset af sidste års tal er i fremgang på fire ud af fem kriterier – dette på trods af ingen intensiv eller større indsats fra kommunen og Boliggården for at forbedre tallene gennem det sidste år (og for nogle kriterier hele to år siden).

Borgmesteren holder fast i tvangsflytning af 96 familier som den eneste løsning, på trods af at området kun i ringe grad overstiger de ministerielle kriterier (ghettolisten 2019):

 • Antal beboere i området (1. januar 2019) er på 1084, det vil sige 84 beboere over “grænsen”, (svarer cirka til 42 lejemål).
 • Udenfor arbejdsmarkedet (2017-2018) er på 41,1 procent, det vil sige 1,1 procent over “grænsen”, (svarer cirka til 11 beboere lig med seks lejemål).
 • Ikke-vestlig baggrund (1. januar 2019) er på 54,6 procent, det vil sige 4,6 procent over “grænsen”, (svarer cirka til 40 beboere lig med 20 lejemål).
 • Antal dømte (2017-2018) er på 2,27 procent, det vil sige 0,24 procent over “grænsen”, (svarer cirka til 2,4 beboere lig med et til to lejemål).
 • Kun grundskole (1. januar 2019) er på 72,7 procent, det vil sige 12,4 procent over “grænsen”, (svarer cirka til 120 beboere lig med 60 lejemål).
 • Gennemsnitlig indkomst (2017) er på 51,7 procent, det vil sige 3,3 procent over “grænsen”, (svarer cirka til 33 beboere, det vil sige 16 lejemål).

Rigtig mange ønsker at flytte frivilligt fra området af forskellige personlige årsager, (er fremlagt adskillige gange overfor Boliggården og kommunen), og mangler hjælp til at finde en ny passende lejlighed, der opfylder deres personlige behov og pengepung. Her taler vi om 20 til 30 familier, der står klar med navn og adresse til at flytte frivilligt ud, hvilket hurtigt vil sætte os under den gyldne grænse på 1000 beboere. Disse har stået på ventelisterne i mange år.

Vi mener derfor stadig, at løsningen er følgende:

 • Frivillig fraflytning.
 • Anvisningsret (som er trådt i kraft i september 2019).
 • Øget social indsats med hensyn til arbejde og uddannelse.

Vi håber, at I vil sætte fokus på disse tal, hvor små marginaler skal afgøre, om 300 mennesker skal tvangsflyttes fra deres hjem, på trods af at de har boet her i 40-50 år og intet forkert har foretaget sig.

I kan være med til at gøre en forskel på disse menneskers livskvalitet!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. dec. 2019 - 09:56   10. dec. 2019 - 12:22

Åbent brev

fra Riad Salamoun på vegne af beboergruppen i Nøjsomhed i Helsingør
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).