09 Apr 2020  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Murersvendenes Klub Aarhus om OK20

Udtalelse

Murersvendenes Klub Aarhus om OK20

“Manglende løsninger på social dumping og en for lille økonomisk ramme samt dybt kritisable forhandlingsforhold gør, at vi anbefaler, man stemmer nej ...”

Der har under hele forhandlingsforløbet været et enigt Forhandlingsudvalg, som ønskede bunden hævet. Med en stigning på 30 kroner. Det udelukkende for at få et ligeværdigt arbejdsmarked mellem danske og udenlandske arbejdere.

Dog vælger man at opretholde OK-forhandlingerne og dikterer dem gennemført under uholdbare forhold. Dette er manglende samfundssind.

Dansk Byggeri brugte coronakrisen til at droppe forhandlingerne om at hæve bunden, lagde armene over kors og nægtede at forhandle det altafgørende krav: Hæv bunden i kampen mod social dumping!

Vi er stadig en enig Byggegruppe.

Men kampen mod social dumping og kampen for et ligeværdigt arbejdsmarked fortsætter. Det samme gør kampen mod Dansk Byggeri og deres ideologi om, at løn- og arbejdsforhold på de danske byggepladser skal være konkurrenceudsat.

Baggrunden for et nej

Gennem medlemsmøder og besøg på arbejdspladser har klubben gennem det sidste år indsamlet svar og været i dialog med medlemmerne om, hvilke krav der er vigtigst for dem. De svar, der lå højest og var gennemgående, var løsninger på social dumping og bedre arbejdsmiljø på byggepladserne. Samt mange andre krav.

Dette indeholder forliget ikke meget af.

Løsninger på social dumping er der ingen af.

Bedre arbejdsmiljø på byggepladserne er der ikke meget af. Der er tale om udvalgsarbejde og øget tilskud til en arbejdsmiljøfond. Eneste reelle forbedring her og nu er øget uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter. Og da vi i murerbranchen ikke har mange arbejdsmiljørepræsentanter valgt, vil dette ikke betyde forbedringer i alle firmaer.

Mæglingsskitsen for timelønnede, som de fagforeninger, der ikke har kunnet komme til enighed med deres modpart, bliver omfattet af, er en endnu ringere aftale, der direkte forringer vores kammeraters vilkår. Skitsen bærer tydeligt præg af en forligsmand, der mangler kendskab til dele af det arbejdsmarked, han er sat i spidsen for at få forhandlinger i mål med.

Vi har hele tiden været #SammenomOK20 og sagt, at ingen skal efterlades på perronen. Dette er ikke sket.

Dette sammenholdt med, at økonomien ikke afspejler den profit, der er set i virksomhederne de sidste tre år, gør, at klubben anbefaler et nej.

Er det hele bart lort?

Nej, der er også forbedringer i forliget.

Ingen afskedigelse de første otte uger under sygdom, dog skal man have fire måneders anciennitet.

Tre ugers ekstra forældreorlov.

“Normale” stigninger af mindsteløn samt andre satser.

Mangler man samfundssind, hvis man stemmer nej i disse tider?

Igen er svaret nej.

Når Danmark lukker ned, og vi er i den situation, vi er i. Burde man også have valgt at sætte forhandlingerne på pause. Dog vælger man at opretholde overenskomstforhandlingerne og dikterer dem gennemført under uholdbare forhold. Dette er manglende samfundssind.

Derfor tvinger man også folk til at tage stilling til et forlig, der er blevet presset igennem under forhold, der på ingen måde skaber ligeværdige forhandlinger, og efterfølgende giver et elendigt oplysningsgrundlag at tage stilling ud fra.

Med det sagt, bliver man nødt til at se forliget i et billede for sig selv og holde corona udenfor. Når der bliver valgt, at der skal forhandles under disse omstændigheder, forholder vi os til det forlig, der er lavet.

Det er disse forhold, vores kollegaer skal arbejde under de næste tre år, ikke kun de næste tre måneder.

Så manglende løsninger på social dumping og en for lille økonomisk ramme samt dybt kritisable forhandlingsforhold gør, at vi anbefaler, man stemmer nej til forliget – og kun forliget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. mar. 2020 - 15:04   26. mar. 2020 - 15:38

Udtalelse

fra Murersvendenes Klub Aarhus
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).