18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Mobning: Vi svigter stadig børnene

Læserbrev

Mobning: Vi svigter stadig børnene

Vi må og skal bryde den onde cirkel hurtigst muligt. Med handling. Ikke bare løfter og politik. Det skylder vi børnene, skriver børne- og ungepsykolog Marie Ulstrup.

Cirka hver tiende elev på mellemtrinnet og i udskolingen oplever jævnligt at blive mobbet. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden. Trods flere års fokus på problemet i skolerne, er mobning stadig et stigende problem. Det er dybt bekymrende, og vi bør handle omgående.

Når de voksne ikke griber ind, og børnene ikke oplever, at mobning har konsekvenser for mobberne, fremstår de voksne utroværdige.

Systematisk mobning er ødelæggende for børns trivsel og udvikling, ligesom det kan medføre alvorlige konsekvenser senere i livet. Det ser jeg mange eksempler på i mit arbejde som børne- og ungepsykolog. Angst, depression og lavt selvværd er blot nogle af de følger, som ofrene for mobning er påvirket af. Mange i virkelig svær grad.

Skal vi mobningen til livs, skal vi i langt højere grad satse på aktive forebyggende indsatser. Mobning trives især i usunde miljøer, hvor der ikke er opsat klare regler, holdninger og retningslinjer for opfølgning, handling og konsekvens.

Sådan får mobning hurtigt lov til at brede sig – for eksempel til sociale medier, hvor det kan foregå endnu mere i det skjulte for både lærere og forældre. Og hvor barnet, som bliver mobbet, får endnu sværere ved at blive fri fra sine plageånder.

Når de voksne ikke griber ind, og børnene ikke oplever, at mobning har konsekvenser for mobberne, fremstår de voksne utroværdige. De siger, der er fokus på mobning, inklusion, tolerance og fællesskab, men der sker ikke noget. På den måde tager den onde cirkel form.

Vi må og skal bryde den onde cirkel hurtigst muligt. Med handling. Ikke bare løfter og politik. Det skylder vi børnene.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jun. 2020 - 13:25   12. jun. 2020 - 13:30

Læserbrev

Marie Ulstrup, børne- og ungepsykolog, co-founder af MyInnerMe
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).