11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let støvregn, 3 °C

Mette F.’s coronarejse satte fokus på Israels apartheid

Læserbrev

Mette F.’s coronarejse satte fokus på Israels apartheid

I forbindelse med Mette Frederiksens besøg i Israel blev der – omsider – givet taletid til palæstinensere og palæstinaaktivister i de forskellige medier, skriver Irene Clausen.

Hvad opnåede statsministeren i Israel? Vist intet konkret. En løs aftale mellem Israel, Østrig og Danmark om en fælles vaccineforskningsfond. Til gengæld satte Mette Frederiksens rejse fokus på israelsk apartheid.

Det katastrofale er, at det danske socialdemokrati … har markeret sig som et af Europas mest ukritiske støtter til Israels apartheid – helt i modstrid med fortidens socialdemokrati der var en ihærdig kritiker af Sydafrikas apartheid!

Gennem hendes erklæring om at ville købe israelsk overskudsvaccine med hjem til Danmark fik vi øjnene op for den israelske vaccineapartheid: Mens Israel ligger i spidsen med hensyn til at vaccinere egen befolkning, så afviser Israel at vaccinere 4,5 millioner palæstinenserne på de besatte områder – til trods for at Israel som besættelsesmagt har pligt til at sørge for det besatte folks sundhed og vaccination. Statsministeren ville altså købe vaccine hjem til det rige Danmark, som de fattige palæstinensere blev frarøvet.

Pludselig talte man om israelsk vaccineapartheid, og derfra var der ikke langt til at fokusere på Israels generelle apartheidpolitik i forhold til palæstinenserne – og sammenligne med apartheid i Sydafrika.

Apartheid er ifølge FN "inhumane handlinger der begås med det formål at oprette og fastholde én etnisk gruppes dominans over en anden etnisk gruppe og systematisk undertrykke dem" (Generalforsamlingsresolution 3068, 30. november 1973).

Israel lever til fulde op til denne definition med sin voldelige fordrivelse af palæstinenserne, massakrer på civile, systematisk forskelsbehandling og så videre. Formålet for Israel er og har altid været: Mest muligt palæstinensisk land og færrest muligt palæstinensere.

I forbindelse med Mette Frederiksens besøg i Israel blev der – omsider – givet taletid til palæstinensere og palæstinaaktivister i de forskellige medier. (Boykot Israel fik for eksempel fem minutter på Radio4). Pludselig blev ordet apartheid nærmest en del af debattørernes ordforråd.

Folk, der ikke tidligere havde interesseret sig særligt for Palæstina, blev dybt provokeret af Mette Frederiksens udtalelser og deltog i diverse underskriftindsamlinger og e-mail-storme vendt imod Mette Frederiksens støtte til Israels vaccineapartheid.

Det katastrofale er, at det danske socialdemokrati med Mette F. i spidsen har markeret sig som et af Europas mest ukritiske støtter til Israels apartheid – helt i modstrid med fortidens socialdemokrati der var en ihærdig kritiker af Sydafrikas apartheid!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. mar. 2021 - 11:54   08. mar. 2021 - 12:09

Læserbrev

af Irene Clausen, aktiv i Boykot Israel Kampagnen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).