28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Mere borger – mindre stat

Læserbrev

Mere borger – mindre stat

Martin Nordstjerne Rasmussen (Partiet Klaus Riskær Pedersen) mener, at uarbejdsdygtige skal overføres til delvis borgerløn. Han påpeger, at borgeren dermed bliver ”fredet”.

Martin Nordstjerne Rasmussen (Partiet Klaus Riskær Pedersen) mener, at uarbejdsdygtige skal overføres til delvis borgerløn. Han påpeger, at borgeren dermed bliver ”fredet”.

Med delvis borgerløn bortfalder alle andre tilskud og er uafhængig af husstandsindkomst. Delvis borgerløn udbetales som en nettoudbetaling og er skattefri.

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og lov om aktiv socialpolitik bør adskilles i praksis. Jobcentre skal effektiviseres, så der måles mere på resultater fremfor aktivitet, antal af møder og kurser med videre.

Folk skal ikke jagtes og tyranniseres af et system, som, vi kan se på det seneste, nedbryder fremfor opbygger. Der skal være mindre bureaukrati og kontrol i det offentlige og jobcentrene. Åbenlyst uarbejdsdygtige påbegynder et forløb, der ikke må overstige mere end 13 uger med en særlig individualiseret konference. Er de herefter uarbejdsdygtige, skal de overføres til delvis borgerløn.

Delvis borgerløn tildeles for 2- og 5-årige perioder. I borgerlønperioden vil borgeren ikke skulle visiteres til nye tilskud eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet – borgeren bliver altså ”fredet”.

Hovedløse aktiveringer og kurser

Med delvis borgerløn bortfalder alle andre tilskud og er uafhængig af husstandsindkomst. Delvis borgerløn udbetales som en nettoudbetaling og er skattefri.

Inden for rammerne af det skattefri bundfradrag kan en borger på delvis borgerløn tage anden lønnet beskæftigelse. Sagen er, at hvis de offentlige medarbejdere på jobcentrene spares væk, vil der være råd til at give en borgerløn til de åbenlyst uarbejdsdygtige borgere, så det ej går hen og bliver et offentligt beskæftigelsesprojekt for de ansatte, som en studerende på EUC i Køge udtalte.

I det private kan man nemlig finde en ny leverandør, hvorved udviklingen vil gå frem, men det kan det ikke i det offentlige. Derfor bliver vi nødt til at se på, om måden, det gøres på, er god nok, eller om vi skal foretage en fundamental ændring.

Debatten om borgerløn skal være en debat om, hvor der kan skabes værdi for borger og samfund – både menneskeligt og økonomisk og i forhold til åbenlyse uarbejdsdygtige set i lyset af de mange resurser, der spildes på hovedløse aktiveringer og kurser. I virkeligheden er det en debat, som kan være med til at afdække det nuværende systems svagheder til gavn for både skatteyder og borger.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. maj. 2019 - 10:45   16. maj. 2019 - 14:07

Læserbrev

af Martin Nordstjerne Rasmussen, folketingskandidat for Partiet Klaus Riskær Pedersen, Sjællands Storkreds
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).