09 Apr 2020  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Malernes Fagforening Storkøbenhavn om OK20

Udtalelse

Malernes Fagforening Storkøbenhavn om OK20

“Vi har brug for hjælp og solidaritet fra vores venner i industrien, i transporten og i handlen.” “Hjælp byggeriet, stem nej!”

Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse har gennemgået forligsskitsen, som nu bliver en del af maleroverenskomsten.

Bestyrelsen anbefaler et klart nej.

Vi har hverken været grådige eller urimelige.

Forligsmandens mæglingsskitse giver os ikke et værn mod social dumping, giver ikke nævneværdig forhøjelse af sygeløn, barsel og så videre, så her straffer man igen kvinderne og de syge ved ikke at vil give dem en anstændig kompensation.

Citat fra forbundsformand Martin B. Hansen:

“Vi har hverken været grådige eller urimelige. Medlemmernes krav har været fair og inden for den økonomiske ramme, der var lagt op til ved overenskomstforhandlingerne denne gang. Vi ville ikke have mere end, hvad andre faggrupper har fået, men vi ville bestemt heller ikke have mindre, som jo desværre var arbejdsgivernes udgangspunkt”.

Da bygningsmalere og skilteteknikere er et minimallønsområde, får vi kun små stigninger, hvilket vil sige, at højeste dagpengesats ikke kan opnås ved vores mindsteløn. Prislisten får igen ingen procentstigninger, hvilket også skete i 2014. Så vi har nu to overenskomster i 10'erne uden forhøjelse af vores prisliste.

I et udpræget akkordfag er det prislisten, der sætter standarden for de fleste af vores timelønnede. Tilbage i 2017 hjalp LO (nu FH) til med, at prislisterne fik en procentstigning. Det er ikke sket denne gang, og det bliver spændende, om fællesskabet vil bakke op om byggeriet og stemme nej.

Vores lærlinge, som er de lavest betalte i byggebranchen, forbliver der og får ikke engang som i byggeriet en fritvalgsordning på de 3 procent, dette er ikke med i mæglingsskitsen, dermed falder de økonomisk endnu længere bagud.

DA og Dansk Industri har kværnet byggebranchen og vennerne i CO-industri og har dikteret, hvad byggeriets arbejdsgivere skulle mene og forhandle. Malerforbundets forhandlere har stået fast på medlemmernes rimelige og fair krav og beder nu jer, gode kollegaer i alle fag om at stemme nej.

Hjælp byggeriet, stem nej!

Vi har brug for hjælp og solidaritet fra vores venner i industrien, i transporten og i handlen.

Vi har brug for et nej, så vi kan sikre byggebranchen en fremtid uden social dumping.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. mar. 2020 - 16:15   26. mar. 2020 - 16:27

Udtalelse

fra Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).