03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Malernes Fagforening Sjælland om OK20

Udtalelse

Malernes Fagforening Sjælland om OK20

Forhandlerne “blev mødt af en flok marionetdukker fra Danske Malermestre og Dansk Byggeri, der blev styret oppefra af Dansk Arbejdsgiverforening.”

En enig bestyrelse i Malernes Fagforening Sjælland siger helt klart nej til den mæglingsskitse, som vi har modtaget fra forligsmanden.

Vi håber, at solidariteten, der blev lagt op til, da vi startede op på OK20, vil komme til udtryk fra alle de andre, der selv har fået lov til at forhandle deres overenskomst.

Vi kan og vil ikke acceptere, at vi ikke selv har haft indflydelse på overenskomstforhandlingerne, og noget, der ligger så langt fra, hvad vores medlemmer havde af ønsker til OK20.

Vores Forhandlingsudvalg blev mødt af en flok marionetdukker fra Danske Malermestre og Dansk Byggeri, der bliver styret oppefra af Dansk Arbejdsgiverforening. De kan, må og vil ingenting i forhold til vores fælles overenskomst. Det er sørgeligt, at vi har nogle arbejdsgiverforeninger, der ikke vil vores fælles fag.

Det sidste vi tilbød, inden forhandlingerne brød sammen, var, om vi kunne tilpasse byggeriets resultat til vores overenskomst. Det ville have betydet, at det ville give en prisstigning på prislisten på 6,3 procent, det ville gavne både svende og mestre. Der ville også være kommet en fritvalgsordning til vores elever, ligesom de andre håndværksfag har fået. Også her blev vi blankt afvist.

Bestyrelsen tager klart afstand fra forliget og vil opfordre alle, der arbejder under overenskomsten med Danske Malermestre og Dansk Byggeri, til at sige nej ved den kommende overenskomstafstemning.

Vi håber, at solidariteten, der blev lagt op til, da vi startede op på OK20, vil komme til udtryk fra alle de andre, der selv har fået lov til at forhandle deres overenskomst.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. mar. 2020 - 14:37   27. mar. 2020 - 15:01

Udtalelse

fra Malernes Fagforening Sjælland, på bestyrelsens vegne, Claus Jensen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).