28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Må vi så bede om respekt for demokratiet

Læserbrev

Må vi så bede om respekt for demokratiet

Replik til artikel i Jyllands-Posten den 10. juni om valgdeltagelse fra etniske minoritetsgrupper ved folketingsvalget. Af Daud Hussein Ahmed og Abdirashid Sheikh fra AarhuSomali.

Fra vælgermødet den 28. maj i Globus1 i Gellerup.
FOTO: AarhuSomali
1 af 1

I årevis har beboerne i udsatte boligområder været kritiseret for ikke at deltage i demokratiske valg i samme omfang som andre i samfundet. Ved det nylige folketingsvalg steg stemmeprocenten i Gellerup kraftigt, og de indædte kritikere burde være glade. Men nu er de i stedet for sure over, at for mange har stemt på “de forkerte” partier. Det er respektløst overfor demokratiet.

Man stemmer på de partier, der støtter ens egne interesser, og det gælder såvel i Vestjylland, som det gælder i Gellerup.

AarhuSomali har i denne som i tidligere valgkampe arbejdet ihærdigt for at opfordre folk med somalisk baggrund og andre etniske minoritetsgrupper til at stemme. Vi er glade for, at det i høj grad er lykkedes i Gellerup og i andre områder i Aarhus. Og vi er især glade for, at vi har engageret flere unge med somalisk baggrund i de demokratiske processer i Danmark.

Så vi er faktisk lamslåede over, at der nu kommer kritik af, at for mange i Gellerup har stemt. Må vi bede om respekt for demokratiet, tak! Demokratiet er for alle, ikke kun for en lille elite.

AarhuSomali og andre somaliske foreninger holdt et velbesøgt vælgermøde i Globus1 i Gellerup den 28. maj. Vi inviterede kandidater fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet. Venstre kunne desværre ikke sende en kandidat, og Socialdemokratiet meldte afbud på grund af sygdom. Kandidater fra de øvrige partier stillede op og blev mødt med en lang række spørgsmål til deres politik, og det blev til en to en halv time lang og meget grundig politisk diskussion, især om emnerne: Udlændinge-stramninger, integration, uddannelse og beskæftigelse.

Det kritiseres, at folk i Gellerup i høj grad har stemt på De Radikale og Enhedslisten. Men det er da ikke så underligt. Ligesom andre steder i landet stemmer man på de politikere, der vil varetage ens interesser. Nogle steder i landet får Venstre over 30 procent af stemmerne. Er der så tale om et parallelsamfund af fundamentalistiske landmænd? Nej, man stemmer på de partier, der støtter ens egne interesser, og det gælder såvel i Vestjylland, som det gælder i Gellerup.

Hvem har i høj grad støttet flygtninge og indvandrere med hensyn til kritik af de mere og mere stramme udlændingelove og såkaldte ”ghetto”-love, som regeringen har indført, senest med støtte fra Socialdemokratiet og til dels SF? Ja, det har i høj grad Enhedslisten og De Radikale. Derfor har de fået mange stemmer i Gellerup og fra dansk-somaliere. Så simpelt er det. Og må vi så være fri for at blive beskyldt for at blande religion og politik sammen, det har vi aldrig gjort. AarhuSomali har ligesom andre gjort en stor indsats for at styrke demokratiet, og det har vi det rigtigt godt med.

Besøg AarhusSomali

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jun. 2019 - 15:10   11. jun. 2019 - 15:40

Læserbrev

af Daud Hussein Ahmed og Abdirashid Sheikh, talsmænd for AarhuSomali
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).