05 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Logikken er væk i regeringens nye udligningsreform

Åbent brev

Logikken er væk i regeringens nye udligningsreform

Regeringen vil flytte penge fra øst mod vest. Kommunen allerlængst mod vest bliver dog ramt hårdest, skriver Varde Kommunes byråd i et åbent brev til statsministeren.

Hele det kommunale Danmark ønsker et udligningssystem, der er forståeligt, forudsigeligt og ikke mindst retfærdigt.

Borgerne i Varde Kommune forventer bedre velfærd, for det blev de stillet i udsigt i sidste valgkamp til Folketinget. Men hvordan skal vi kunne levere det, hvis vi udsættes for tab i en skala som det, regeringen nu har foreslået?

I regeringens udspil til en ny udligningsreform halter det dog på alle tre fronter:

Det er svært at forstå, hvorfor der skal gives mere støtte til almene boliger i de store byer end til billige boliger på landet, og hvorfor der ikke tages højde for antallet af førtidspensionister eller det faktum, at nogle kommuner lever godt, alene fordi de tilfældigvis har et enkelt stort firma liggende, der betaler store summer i selskabsskat.

Forudsigeligheden er også væk. Senest kan vi konstatere, at vi ikke kunne regne med de tal, der kom fra regeringen på et pressemøde om reformen. Den ene dag er det minus 1 million kroner, og den næste er det minus 38.

Og retfærdigheden er heller ikke på nogen måde til stede, når en kommune som Varde, der i forvejen er trængt, nu skal af med yderligere 38 millioner kroner.

Kommunen længst mod vest bliver ramt

Det er vigtigt at huske på, at hele formålet med den kommunale udligning er, at den skal give kommunerne nogenlunde ens muligheder for at løse deres opgaver. Der bør være en klar sammenhæng mellem den skat, man betaler, og den service, man får. Men sådan er det ikke i dag.

En af regeringens egne intentioner med udspillet var at flytte flere penge fra øst mod vest og give bedre muligheder for at drive kommune i landets tyndere befolkede egne. Vi undrer os over, at vi som Danmarks allervestligste kommune rammes hårdest.

Vi havde regnet med, at regeringens forslag til udligningsreformen ville give os et bedre indtægtsgrundlag, og var således noget skuffede, da det i første omgang viste sig, at vi ville få et underskud på 1 million kroner. Det har endnu ikke været muligt at få en detaljeret indsigt i regeringens beregninger, men i sidste uge viste det sig, at Varde Kommune rent faktisk mister 38 millioner kroner – altså et langt større beløb end det, der for nogle få uger siden blev præsenteret af regeringen. At tallet nu tilsyneladende hedder minus 38 millioner kroner er selvfølgelig helt uforståeligt set fra vores stol.

I Varde Kommune har vi i de senere år været nødsaget til at skære vores velfærd til. Så hvor de fleste andre danskere har fået mere service, har det modsatte været tilfældet hos os. Faldet i serviceniveauet hos os har været en følge af en stadigt dårligere udligning de senere år. Varde Kommune er ellers en kommune, der er præget af en stigende andel ældre, vigende befolkningstal og mange små byer, hvor der også er brug for service.

Tilbage til tegnebrættet

38 millioner kroner svarer til 0,5 procent i skattestigning eller betragtelige besparelser. Borgerne i Varde Kommune forventer bedre velfærd, for det blev de stillet i udsigt i sidste valgkamp til Folketinget. Men hvordan skal vi kunne levere det, hvis vi udsættes for tab i en skala som det, regeringen nu har foreslået? Yderligere kan man frygte, at der ikke længere gives det særlige finansieringstilskud, og så får det endnu voldsommere konsekvenser for os i Varde Kommune.

Regeringen må derfor tilbage til tegnebrættet for at sikre, at udligningssystemet bliver forståeligt, forudsigeligt og retfærdigt.

For som det ser ud lige nu, så bliver veldrevne og sparsommelige kommuner stik imod meningen ramt af det nye udspil.

Logikken er med andre ord væk.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. feb. 2020 - 14:33   19. feb. 2020 - 16:04

Åbent brev

fra Varde Kommunes byråd
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).