03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Lad toppen selv betale

Læserbrev

Lad toppen selv betale

Det ville klæde et folketingsflertal at sikre, at bonusser hos både offentligt og private ansatte blev helt afskaffet, skriver Peer Pedersen.

Danske erhvervsorganisationer ønsker nu en større løn refusion fra staten på grund af de mange højtlønnede medarbejdere, der nu kun kan modtage op til 23.000 kroner, hvis de fritages for arbejde og hjemsendes uden en fyring for at begrænse smittehastigheden med coronavirus.

Skal disse fortsat blive ved med at skovle de penge ind, som de lavtlønnede har skabt til dem ...

Det er helt klart, at nogle medarbejdere med højere løn vil miste penge ved kun at få udbetalt 23.000 kroner.

Samtidig udbetales fra firmaer, der har råd til høje lønninger, endnu højere lønninger og bonusser samt aktieudbytter til ledende medarbejdere og aktieejerne.

Skal disse fortsat blive ved med at skovle de penge ind, som de lavtlønnede har skabt til dem, eller skal vi stille krav til, at de også skal deltage i sammenholdet og tvinges til at overføre til samfundet noget af deres af de lavtlønnede medarbejderes arbejde skabte høje indtægter, som de har præmieret sig selv med.

Det ville klæde et folketingsflertal at sikre, at bonusser hos både offentligt og private ansatte blev helt afskaffet, og at øge skatterne på de alt for høje aktieudbytter.

Vi har brug for åbenhed og gennemskuelighed i alle former for indtægter til den enkelte ejer eller medarbejder, hvis vi skal sikre et velfungerende samfund ud i fremtiden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. mar. 2020 - 12:15   30. mar. 2020 - 12:24

Læserbrev

af Peer Pedersen, Frederiksværk
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).