03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Løslad også de politiske fanger

Udtalelse

Løslad også de politiske fanger

Tyrkiet løslader 90.000 ud af 300.000 fanger rundt om i de overfyldte fængsler på grund af corona. FeyKurd i Danmark udtrykker bekymring for de politiske fanger, som ikke er omfattet af loven.

Parlamentet i Tyrkiet har på grund af coronakrisen vedtaget en ny lov, der vil løslade omkring 90.000 ud af 300.000 fanger rundt om i de tyrkiske overfyldte fængsler. Loven vil dog ikke gælde for de politiske fanger, men derimod kun gælde for mordere, narkokriminelle og voldtægtsforbrydere. Mange af de politiske fanger er journalister, menneskerettighedsforkæmpere, forfattere, politikere, som i mange af sagerne alle er blevet terrordømt for simple sager, for at tale kritisk om Erdogan og AKP-regeringen.

Human Rights Watch har appelleret til Tyrkiet om, at de bør inkludere de politiske fanger, så de også løslades som led i at bekæmpe spredningen af coronavirus i fængslerne.

Human Rights Watch har appelleret til Tyrkiet om, at de bør inkludere de politiske fanger, så de også løslades som led i at bekæmpe spredningen af coronavirus i fængslerne.

Mange af anklagerne og de beviser, som de politiske fanger er blevet dømt på baggrund af, er stærkt mangelfulde, og dommene er i mange tilfælde i strid med menneskerettighederne jævnfør Human Rights Watchs Tyrkiet-direktør Emma Sinclair-Webb. De politiske fanger burde ikke diskrimineres og burde løslades sammen med de andre fanger i de overfyldte fængsler, siger Sinclair-Webb.

En af de politiske fanger er Selahattin Demirtaş. Demirtaş er demokratisk valgt til det tyrkiske parlament og med-formand for det pro-kurdiske HDP-parti. Han blev i 2016 fængslet og anklaget for at støtte terror, han står til at afsone en fængselsstraf på 142 år.

I Tyrkiet bliver man som bekendt anklaget for at støtte terror, når man arbejder for menneskerettigheder og for minoritetsrettigheder. I kølvandet på dommen mod Demirtaş bad ECHR (The European Court of Human Rights) Tyrkiet om at løslade Demirtaş.

ECHR fordømte dommen mod Demirtaş og anklagede Tyrkiet for at undergrave den fri og demokratiske politiske debat. Tyrkiet lyttede ikke til ECHR, og Demirtaş sidder stadigt fængslet i Edirne. Demirtaş’ hustru har forklaret, at hun er alvorligt bekymret for sin mand, da han er i risikogruppen for at blive alvorligt syg, hvis han bliver smittet med coronavirus.

Demirtaş’ hustru beretter endvidere, at de sanitære forhold i det fængsel, som Selahattin sidder i, er stærkt mangelfulde med dårlig hygiejne, og at fangerne ingen reel mulighed har for at beskytte sig mod coronavirus.

Demirtaş’ forsvarsadvokat Ramazan Demir har kaldt den manglende løsladelse af de politiske fanger, der er i risikogruppen, herunder Demirtaş, for en sikker billet i døden for de politiske fanger.

Gülten Kışanak er en anden af de politiske fanger, hvis liv er i fare på grund coronavirus. Kışanak er borgmester for HDP i Diyarbakir, som er den by i Tyrkiet, hvor der bor flest kurdere.

Hun blev anholdt i 2016 og blev idømt 14 års fængsel for at støtte en terrororganisation. Kışanaks familie har ikke haft mulighed for at besøge hende siden den 11. marts 2020, og familien frygter for hendes helbred.

Kışanak er i den risikogruppe, som coronavirus er særlig farlig for. Flere medier har beskrevet, at der er yderst kummerlige forhold i de fleste tyrkiske fængsler, uden sundhedsforanstaltninger der kan forhindre coronavirus i at sprede sig.

Vi er på vegne af FeyKurd i Danmark meget bekymrede for de politiske fanger. Ikke nok med at de er blevet uretfærdigt fængslet og fået helt uproportionelle domme, så fordømmer vi, at Tyrkiet fastholder dem i fængsel under denne verdensomspændende coronakrise.

Vi opfordrer de danske medier til at gøre den danske øvrighed og de danske myndigheder opmærksomme på denne uretfærdighed og diskrimination, der er for de politiske fanger i de overfyldte tyrkiske fængsler.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. apr. 2020 - 14:01   08. apr. 2020 - 14:23

Udtalelse

af FeyKurd, sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).