16 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, -1 °C

Kommunistisk Parti fordømmer kuppet i Bolivia

Udtalelse

Kommunistisk Parti fordømmer kuppet i Bolivia

Vi kræver af den danske regering, af EU og af FN, at kupmagerne isoleres og afvises ... De, der anerkender det kup-styre, som i disse timer er ved at tage kontrollen med Bolivia, bliver medskyldige i det voldsorgie, som allerede er i gang.

Med udokumenterede påstande om valgsvindel nedkaldte højrefløjens velforberedte grupper et sandt voldshelvede over landet.
FOTO: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix
1 af 1

Kommunistisk Parti fordømmer kuppet i Bolivia og opfordrer alle demokratiske kræfter til at tale og handle imod dette forfærdelige overgreb på demokratiet i Bolivia og landets befolkning.

Højrekræfterne er ikke interesserede i en demokratisk løsning på situationen. Den er kun interesseret i magten.

Nogle detaljer er stadig ukendte, men billedet af et kup står lysende klart – et kup effektueret af en militærledelse, hvis nøglepersoner er uddannet i USA.

Højrekræfterne, som støttes af USA og af storkapitalen både i og uden for Bolivia, har slået til for at tage magten og kontrollen med det store lands enorme naturrigdomme af energi og råstoffer.

Det demokratiske valg den 20. oktober blev anledningen til, at højrekræfterne i Bolivia angreb den demokratiske orden med henblik på at tage magten.

Med udokumenterede påstande om valgsvindel nedkaldte højrefløjens velforberedte grupper et sandt voldshelvede over landet.

Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), som vi véd er USA’s politiske og militære redskab i Latinamerika, udsendte i denne situation en meddelelse om, at der var tegn på valgsvindel. Der blev ikke præsenteret nogen som helst dokumentation for denne skæbnesvangre påstand, som blev anledning til, at Bolivias militære ledelse og dele af politiledelsen henstillede til præsident Evo Morales om at træde tilbage.

Landets præsident forsøgte at komme kritikken i møde med en fremstrakt hånd. Evo Morales lovede, at præsidentvalget skulle gå om, og at det skulle overvåges af en nyvalgt valgkommission og af internationale valgobservatører.

Men højrekræfterne er ikke interesserede i en demokratisk løsning på situationen. Den er kun interesseret i magten. Derfor fastholdt demokratiets fjender i Bolivia blokader og gadevold og udvidede den med overfald på regeringspartiets politikere samt brandstiftelse rettet mod medlemmer af præsidentens familie.

I denne situation valgte præsident Evo Morales og en række af hans nærmeste i landets regering at træde tilbage – i et forsøg på at få stoppet volden.

Præsidentens indtrængende freds-appel til alle parter blev ikke hørt af højrefløjens ledere, der udtrykkelig har beordret sine lejesvende til at fortsætte volden, indtil magtovertagelsen er fuldbyrdet.

Evo Morales vandt første runde af præsidentvalget klart.

Hans parti MAS – Bevægelsen for Socialisme – har flertal i landets lovgivende forsamling.

Vi udtrykker vores fulde støtte til den valgte præsident og hans regeringsparti MAS.

Vi kræver af den danske regering, af EU og af FN, at kupmagerne isoleres og afvises, og at alle nødvendige initiativer tages for at genoprette den lovlige samfundsorden i Bolivia. De, der anerkender det kup-styre, som i disse timer er ved at tage kontrollen med Bolivia, bliver medskyldige i det voldsorgie, som allerede er i gang.

Forsvar demokratiet i Bolivia – nej til anerkendelse af og samarbejde med den kup-regering, som forsøger at tage magten.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. nov. 2019 - 12:14   14. nov. 2019 - 12:32

Udtalelse

fra Kommunistisk Partis Internationale Udvalg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).