05 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Kommunistisk Parti Amager støtter de studerende på Humaniora

Udtalelse

Kommunistisk Parti Amager støtter de studerende på Humaniora

Vi lever i en tid, hvor den ene tilkæmpede rettighed efter den anden ofres på effektiviseringens alter. En virkelighed der rammer os alle, uanset om vi er ufaglærte, faglærte, har korte eller lange uddannelser. Tak for jeres udholdenhed i kampen for ordentlige uddannelsesvilkår.

FOTO: Privat
1 af 1

Københavns Universitet er kendetegnet ved uddannelser af højeste faglige kvalitet. Som et resultat heraf nyder dansk forskning og erhvervsliv international anerkendelse. Gode uddannelser er en sikker investering i fællesskabets fremtid. Det skulle man i hvert fald tro, der ville være bred politisk enighed om

Set fra vores marxistisk-leninistiske standpunkt er praktisk kamp og faglig organisering nogle af de vigtigste erfaringer, unge kan tilegne sig.

Desværre har de sidste mange års nedskæringspolitik også ramt uddannelsessystemet – hele vejen fra folkeskolen over gymnasiet og til universiteterne, hvor man år efter år har sænket kvaliteten i en grad, så det faglige niveau har nået et historisk lavpunkt.

Organisering

I har sagt fra overfor denne nedadgående spiral. Jeres primært teoretiske uddannelser bliver nu suppleret med en selvbestaltet praktisk uddannelse i politisk organisering.

Set fra vores marxistisk-leninistiske standpunkt er praktisk kamp og faglig organisering nogle af de vigtigste erfaringer, unge kan tilegne sig.

Vi lever i en tid, hvor den ene tilkæmpede rettighed efter den anden ofres på effektiviseringens alter. En virkelighed der rammer os alle, uanset om vi er ufaglærte, faglærte, har korte eller lange uddannelser.

Prekære ansættelser i form af lavtlønsjobs og akademikere i konstante projektansættelser vinder frem, og det regulerede arbejdsmarked med anstændige ansættelsesvilkår og pension er ikke længere normen.

Solidaritet

Når I på Humaniora siger fra over for dekanatets uansvarlige nedskæringer og insisterer på at kæmpe for uddannelser af højeste kvalitet, så er I med til at sikre ungdommens og velfærdens fremtid.

Et sundt liv på et reguleret arbejdsmarked starter med gode uddannelser på ordentlige vilkår. Erfaringerne fra OK18 viser, at aktiv kamp og solidaritet på tværs af faggrupper er det eneste, der kan vende den farlige udvikling, vi er inde i.

Kommunistisk Parti er en del af den kamp og finder det meget positivt, at bevidstheden om tværfaglig solidaritet er ved at brede sig. Det blev blandt andet manifesteret, da en gruppe fagligt aktive i sidste uge mødte op på Humaniora for at støtte blokaden.

Tak for jeres udholdenhed i kampen for ordentlige uddannelsesvilkår.

Med kammeratlig hilsen, Kommunistisk Parti Amager.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. dec. 2019 - 12:24   03. dec. 2019 - 12:45

Udtalelse

fra Kommunistisk Parti Amager
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).