20 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 13 °C

Kommunisterne og kommuneplanen

Læserbrev

Kommunisterne og kommuneplanen

Mange gode takter i Roskildes kommuneplan, mener Kommunistisk Parti, som har nogle overordnede kommentarer til byens udvikling.

FOTO: Svend Erik Christensen
1 af 1

Kommunistisk Parti har med interesse læst udkastet til Kommuneplan 2019, deltaget i og fulgt debatten om den. Vi har afgivet et høringssvar, men har følgende overordnede kommentarer til Roskildes udvikling de kommende 12 år.

Vi opfordrer kommunen til i fremtiden selv at stå for projektudviklingen af nye byudviklingsområder med en reel inddragelse af befolkningen.

Som udgangspunkt synes vi, at der er mange gode takter i planen, som giver retning for udviklingen i kommunen de næste år. Ifølge planen forventes det, at kommunens indbyggertal stiger med op mod 10.000 de kommende år.

Man kan stille spørgsmål ved, om det er hensigtsmæssigt, at befolkningstilvæksten sker i de større byer som Roskilde. En stadig tilvækst i Roskilde, København og så videre betyder, at yderområderne på Sjælland får et faldende befolkningstal og dermed forringet muligheder for lokal udvikling og velfærd.

Kommunistisk Parti så helst, at udviklingen bliver mere jævnt fordelt på Sjælland og Lolland/Falster. Med lokalisering af bolig og arbejdspladser uden for de store centre, så vil man også forhindre de store trafikale problemer på Sjælland og omkring hovedstadsområdet, som vi ser i dag.

Kommunistisk Parti ønsker en by, hvor også “en sygeplejerske og politibetjent” har råd til at bo. Her går det den forkerte vej i Roskilde. Hus- og ejerlejlighedspriser er steget kraftigt inden for de senere år. Huslejen i det private nybyggeri ligger på den forkerte side af 10.000 – 12.000 kroner om måneden.

I dag er det den almene sektor, der må tage ansvaret for boliger til personer med lave indtægter og dem, der er uden for arbejdsmarkedet. Derfor skal der bygges endnu flere almene boliger i Roskilde end dem, som kommuneplanen lægger op, så vi stadig har en by med plads til alle.

Vi har igennem de senere år set, at byudviklingen i praksis presses igennem af private udviklere og investorer, der kun ser byudvikling og boligbyggeri som en profitmulighed. Det er sket i forbindelse med udviklingsplanerne for Højskolegrunden, Røde Port og Faktagrunden på Køgevej.

Vi opfordrer kommunen til i fremtiden selv at stå for projektudviklingen af nye byudviklingsområder med en reel inddragelse af befolkningen. Her synes vi, at planlægningen af Musicon og Trekroner er et godt eksempel på kommunal byplanlægning.

Kommunistisk Parti vil følge arbejdet med implementering af planen og komme med vores forslag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. feb. 2020 - 12:09   12. feb. 2020 - 13:15

Læserbrev

af Svend Erik Christensen på vegne af Kommunistisk Parti Roskilde Afdeling
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).