16 Jan 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, -6 °C

Klimaretsbevidsthed

Læserbrev

Klimaretsbevidsthed

Det krænker min og givetvis også andres retsbevidsthed, at Aalborg Portland kan få lov til at fortsætte med at ødelægge klimaet uden at skulle betale, skriver Bitt Juul Jensen.

Det siges, at man ikke skal krænke folks retsbevidsthed. Det strider mod, hvad vi finder moralsk rigtigt.

Aalborg Portland fik lov til at nøjes med at reducere sin CO2-udledning i 2030 med 30 procent, selvom Danmarks reduktionsmål er 70 procent.

De fleste mener for eksempel, at en person skal stilles til ansvar, hvis vedkommende har begået lovbrud eller ødelagt andre menneskers ejendele. Hvorfor gælder det ikke, når en virksomhed forurener med CO2-udledning til skade for klimaet?

Aalborg Portland, Danmarks største CO2-udleder, fik i september lov til at nøjes med at reducere sin CO2-udledning i 2030 med 30 procent, selvom Danmarks reduktionsmål er 70 procent. Det betyder, at andre skal reducere med mere end 70 procent for at modsvare den rabat, som Aalborg Portland har fået.

Her kommer retsbevidstheden ind. Det krænker min og givetvis også andres retsbevidsthed, at Aalborg Portland kan få lov til at fortsætte med at ødelægge klimaet uden at skulle betale.

Det er et generelt princip, at forureneren betaler. Det bør også gælde for Aalborg Portland og andre virksomheders CO2-udledning. Det kan for eksempel ske i form af CO2-afgifter.

Desværre blev CO2-afgifterne ikke indført i forbindelse med den såkaldte grønne skattereform, selvom Klimarådet, mange klimaeksperter, ja regeringen selv er enige om, at CO2-afgifter er den billigste og mest effektive vej til at reducere CO2-udledningerne.

Holland og Sverige har allerede positive erfaringer med CO2-afgifterne, så det er bare om at komme i gang. Lavtlønnede grupper skal selvfølgelig kompenseres med den grønne check, så afgifterne ikke rammer socialt skævt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jan. 2021 - 11:46   11. jan. 2021 - 11:54

Læserbrev

af Bitt Juul Jensen, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Skørping
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).