20 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Klimaforværringens og militarismens onde spiral

Læserbrev

Klimaforværringens og militarismens onde spiral

Arne Hansen inviterer klima- og miljøbevægelsen til at samarbejde med fredsbevægelsen.

Jeg håber, man i klima- og miljøbevægelserne ser sammenhængen imellem klima- og miljøødelæggelsen inklusiv ressourceudtømningen og så militarismen som en ond spiral.

I dag ved vi, at en fælles bæredygtig sikkerhed også indbefatter sikring af klima, miljø og naturressourcer.

Det er således også nødvendigt at bekæmpe militarismens misbrug af knappe naturressourcer i sine herskesyge krigsløsninger og også bekæmpe den på samme tid (nødvendige) forgiftning af menneskers sind med opbygning af fjendebilleder, der kan legitimere både konventionel krig og atomvåben.

Og hvor atomvåben her udgør en lige så alvorlig selvstændig trussel mod klodens miljø og menneskers overlevelse som drivhusgasserne.

Og hvor militarismens fjendebilleder samtidigt lægger gift imod at få opbygget den nødvendige globale, inkluderende fredskultur, der ser samarbejdet om klodens sikring imod både miljø- og atomkrigstruslen som den fælles eksistentielle udfordring.

Her op til 75-årsdagen for USA's atombombning af Hiroshima den 6. august 1945 kan en kampagne for at få Danmark til at støtte FN-traktaten for afskaffelse af atomvåben være et oplagt sted at påbegynde oplysningsarbejdet for menneskehedens afgiftning fra militarismens forbandelse.

(I øjeblikket er FN-traktaten for afskaffelse af atomvåben blevet ratificeret af 40 af de 50 nødvendige lande for at træde i kraft).

Besindelsen kan begynde med en samtale om, at sikkerhed for den ene part igennem militaristisk oprustning og aggression, der skaber usikkerhed og frygt hos modparten, ingen gang har på Jorden.

Reel sikkerhed for alle kan kun skabes gennem samarbejde om fælles sikkerhed, som Sveriges myrdede statsminister Olof Palme pointerede.

Men i dag ved vi, at en fælles bæredygtig sikkerhed også indbefatter sikring af klima, miljø og naturressourcer, hvorfor vi i fredsbevægelsen også gerne vil være aktive for miljø og klima, og vi vil her invitere klima- og miljøbevægelsen til samarbejde og til gensidigt at støtte hinandens kampagner.

Med fredelig hilsen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. aug. 2020 - 10:27   05. aug. 2020 - 10:51

Læserbrev

af Arne Hansen, Aldrig Mere Krig og Fredsministerium, Frederikshavn
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).