07 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

For klimaets skyld – stop krigspolitikken!

Tale

For klimaets skyld – stop krigspolitikken!

Krig er voldsomt ødelæggende for miljø og klima. Vi så de brændende oliefelter under Golfkrigen, men ingen taler om de militære bidrag til CO2-udslippet. Genopbygning kræver uanede mængder af CO2. Tale holdt under Sankt Hans For Fred 2019 i Beboernes Hus i Aarhus af Carsten Andersen.

FOTO: Wikimedia.org
1 af 1

Sankt Hans for Fred har i år klimaet som tema.

Jeg vil gerne pege på den oversete sammenhæng mellem krig og klima.

I Vietnam-krigen blev der sprøjtet med Agent-Orange, som fik træerne til at tabe bladene. Det er snart 50 år siden. De får stadig vanskabte børn i Vietnam. Nu skyder man med granater med forarmet uran.

Det er velkendt, at klimaødelæggelsen kan gøre store områder ubeboelige på grund af oversvømmelse eller tørke. Det vil give nye konflikter og krige om landområder, om vandressourcer og om mad. Det vil desuden skabe flygtningestrømme, der langt overstiger noget, vi hidtil har set.

Så for fredens skyld er det vigtig at lave en ambitiøs og virkningsfuld indsats mod klimaforandringerne.

Det er mindre omtalt, at sammenhængen også går den anden vej. Krig er voldsomt ødelæggende for miljø og klima. Krigene efterlader store landområder ødelagte og uanvendelige.

Nogle kan måske huske, at i Vietnam-krigen blev der sprøjtet med Agent Orange, som fik træerne til at tabe bladene. Det er snart 50 år siden. De får stadig vanskabte børn i Vietnam.

Nu skyder man med granater med forarmet uran. Det har skabt store områder i Irak med radioaktiv forurening. Nu får de også vanskabte børn i Irak. Vi ved endnu ikke, hvor mange generationer det vil ramme. I Gaza sprøjter Israel med Roundup for at have frit skud i området ind over grænsen. Hvor længe går der, før de områder kan dyrkes igen?

Men krige ødelægger ikke kun miljøet og lægger landområder øde. Krige bidrager i høj grad til klimaforandringerne. Vi så de brændende oliefelter under Golfkrigen, men ingen taler om de militære bidrag til CO2-udslippet. USA har fået det militære CO2-bidrag undtaget fra Kyotoaftalen, endda selv om USA ikke gik med i Kyotoaftalen. Militære bombefly, jagerfly og kampvogne bruger uhyrlige mængder af brændstof, hver time de bruges. Og det er det mindste af det.

Når de så bruges i krig til at bombe og ødelægge byer, så kræver en genopbygning uanede mængder af CO2. Til genopbygning af Aleppo skal byggematerialer, asfalt og andre materialer fremstilles igen. Så kan vi godt snakke om genbrug, affaldssortering og begrænsning af madspild med videre. Når en by eller et område er ødelagt og brændt af, skal alting produceres igen. Det koster i CO2-udslip, og atmosfæren tæller det hele med, uanset at det ikke medregnes i Kyotoaftalen.

Derfor skal vi for klimaets skyld holde op med at føre krige. Danmark kan som sit bidrag støtte fredelig konfliktløsning og nøjes med at gå i krig, når alle muligheder for fredelig konfliktløsning er forsøgt, og der er et klart FN-mandat.

For fredens skyld, stop klimaforandringerne, for klimaets skyld, stop krigspolitikken!

Det var alvorlige ting på en ellers hyggelig aften.

Lad os nu nyde sankthansfesten og så hjælpe hinanden med at lægge pres på politikerne igen i morgen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. jun. 2019 - 10:25   24. jun. 2019 - 13:29

Tale

af Carsten Andersen, Aarhus mod Krig og Terror
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).