28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Klimaafgift er ikke en straf, og dansk kødforbrug har betydning

Læserbrev

Klimaafgift er ikke en straf, og dansk kødforbrug har betydning

Selv om Danmark er et lille land, har det betydning, hvordan vi agerer, både som enkeltpersoner og som nation. Replik til miljøminister Jakob Ellemann-Jensen fra Jette Rosenkvist.

Animalske fødevarer er ifølge FN’s Internationale Ressourcepanel én af de to ressourcer, som i globalt perspektiv er allermest miljøbelastende. Panelet anbefaler derfor “en betydelig, global kostændring væk fra animalske produkter”. Harvard- og Oxford-forskere har beregnet, at vestlige landes forbrug af oksekød skal reduceres med 90 procent for at være bæredygtigt.

Den evige forhindring for menneskeligt fremskridt er vanen.
John Stuart Mill

Set i lyset af dette skurrer det i ørerne, når fødevare- og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i P1-Morgen den 14. maj udtaler, at det er ligegyldigt, hvor meget kød vi danskere spiser grundet vort lave befolkningstal, og kalder en foreslået oksekødsklimaafgift på 17 kroner per kilo for en straf. Jeg vil derimod kalde det et kærkomment signal og påmindelse til os alle om at handle ansvarligt i fælles interesse. Merprisen er så latterligt lille, når vi kun køber 10 procent af den tidligere oksekødsmængde, at afgiften ikke kan sprænge nogens husholdningsbudget, men blot have signalværdi.

En signalværdi der imidlertid ikke er til at kimse ad. På trods af Danmarks lidenhed har det stor betydning, hvordan landet agerer, da vi er et af klodens mest velstående, velfungerende og dermed attraktive lande. Danmark har nydt stor international bevågenhed og anerkendelse for omstilling af vort elnet til massiv forsyning fra vedvarende energikilder. Ligeledes vil en omlægning af vore spisevaner i plantebaseret retning – blandt andet ved hjælp af en kødafgift – være et respektaftvingende og inspirerende signal til omverdenen.

Ikke blot små, succesrige lande, også succesrige enkeltpersoner har stor indflydelse. Således har verdensstjerner som blandt andre Paul McCartney, Beyoncé og Leonardo DiCaprio indset, at magt betyder ansvar, og er gået forrest i en plantebaseret bevægelse, som ifølge magasinet ”The Economist” har fået hver fjerde amerikaner mellem 25 og 34 år til at betegne sig selv som enten vegetar eller veganer.

Så jo, Jakob Ellemann-Jensen, selv om Danmark er et lille land, har det betydning, hvordan vi agerer, både som enkeltpersoner og som nation. Og nej, en klimaafgift er ikke en straf, men et meningsfuldt og ansvarligt middel til at bevæge os i en bæredygtig retning til glæde for nuværende og kommende generationer.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jun. 2019 - 14:16   05. jun. 2019 - 12:25

Læserbrev

af Jette Rosenkvist, Haderslev
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).