19 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 14 °C

Kejseren er nøgen

Udtalelse

Kejseren er nøgen

Der er ingen vaccine, ej heller kan der skabes en, som kan menneskeliggøre kapitalismen. Den indeholder social ulighed fra sin fødsel, skriver George Mavrikos fra World Federation of Trade Unions.

FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters/Ritzau Scanpix
1 af 1

Hele verden er dybt beskæftiget med coronaviruspandemien. I dag er der 921.002 smittede og 46.153 døde, ifølge de officielle data. Situationen er tragisk på alle kontinenter. Tusinder af familier sørger over deres døde, hundredtusinder lider af sygdommen, og millioner lever i frygt og bekymring. Vi udtrykker vores solidaritet med alle disse mennesker.

Kapitalismen er en jungle med jægeralliancer og hundekampe ... En til helvede med de svageste-verden ... På den anden side kan man se den menneskelige solidaritet, som kun arbejdere og socialistiske samfund kan præstere.

Monopoler og transnationale grupper drager fordel af pandemien og afskediger arbejdere eller sænker deres lønninger. Mange regeringer benytter sig af coronavirussen til at forbyde demokratiske og faglige rettigheder. Deres mål er at overvåge borgernes bevægelser og aktiviteter elektronisk. Det er blevet bevist på globalt plan, at frihedsrettigheder er blevet sat over styr som følge af pandemien.

Situationen har atter udstillet vores udbyttende sociale systems barbari, såvel som dets manglende evne til at håndtere en krise til folkenes fordel. Uanset hvor hårdt de kapitalistiske regeringer, bourgeoisiet og lederne af de reformistiske fagforeninger forsøger at skjule sandheden om det kapitalistiske systems ansvar, vil de ikke have held med det.

De vil ikke kunne sætte folkets tanker i karantæne. De vil ikke kunne forbyde almindelige mennesker at tænke og dømme, at drage konklusioner ud fra deres egne erfaringer.

Arbejderklassens moralske overlegenhed

De forhold, vi lever under i denne tid, demonstrerer:

FOR DET FØRSTE: Arbejderklassens moralske overlegenhed overfor den snyltende herskende klasse bekræftes endnu engang. Imens parasitterne spekulerer, risikerer arbejderne deres liv i pandemiens frontlinje og producerer alle livets nødvendigheder.

Imens magtfulde erhvervsdrivende, konger og kardinaler skjuler sig i deres paladser, kæmper de arbejdende og intellektuelle kræfter på fronten for at sikre mad, medicin, transport, rengøring, kommunikation, energi og alt, hvad livets opretholdelse kræver. De fattige bønder sammen med de folkelige lag bidrager til indsatsen med at kunne fortsætte produktionen af fornødenheder.

På den anden side kan man se den herskende klasse, som spekulerer. Brutalt og umenneskeligt udnytter den pandemien til sin fordel, hæver priserne, stjæler fra almindelige menneskers lommer, tilbageholder varer for at skabe kunstig mangel. Ligesom under krigen tror de under krisen kun på én gud: profit. På den ene side kan man se arbejderklassen og dens allierede og på den anden bourgeoisiet og dets værktøjer. To verdener. To etikker.

Den svigtede offentlige sektor

FOR DET ANDET: Hvem bærer den fulde byrde af behandling og helbredelse? Den private eller den offentlige sektor? I mange europæiske lande kom almindelige mennesker i deres nød ud på deres altaner for at klappe af det offentlige sundhedssystems helte, offentlige hospitaler, det offentlige systems videnskabsfolk.

Dette bagvaskede offentlige system, disse bagtalte læger og sygeplejersker og hele det øvrige personale kæmper en ulige kamp. De kæmper en ulige krig, fordi alle dem, der i årevis har råbt op om "mindre stat og flere privatiseringer", både socialdemokratiske og neokonservative regeringer, med deres politikker har kostet den offentlige sundhedssektor både menneskelige ressourcer og udstyr.

Men selv da kæmper denne offentlige sektor, denne svigtede sektor i dag som en usynlig hær; mange gange uden våben, uden individuel beskyttelse, men med mod. Indtil i dag er 61 læger i Italien smittet og har mistet livet, de døde i første række under denne ulige kamp. Det samme sker i Spanien, Frankrig, Grækenland og USA ...

På den anden side kan man se spekulanterne fra de private monopolgrupper, som stjæler fra den offentlige sektor, som sælger deres hospitalssenge og virustests til overpriser, udbytter de lidende almindelige mennesker og pletter deres profitter med blod i ledtog med regeringerne.

Cuba som sendte 60 læger til Italien ...

FOR DET TREDJE: Denne krise har fremhævet sandheden endnu engang; det vil sige, at kun imellem arbejdere og folk kan oprigtig solidaritet og støtte opstå. Eksemplet med det heroiske Cuba, som sendte 60 læger til det nordlige Italien i kampens hede, giver folkene anledning til at tænke alvorligt og evaluere. På dagen, hvor de cubanske læger landede i Italien, nægtede Tyskland at sende medicinsk udstyr til Italien, Italien forbød eksport til Grækenland, Spanien gjorde det samme, i USA nægtede Californien at sælge masker til New York, andre stater skjulte respiratorer og så videre.

Under topmødet for EU-ledere i marts 2020 sagde en gruppe lande (Tyskland og Holland) nej til tiltag foreslået af lande med høje dødstal, såsom Spanien, Italien og Frankrig.

Kapitalismen er en jungle med jægeralliancer og hundekampe ... En til helvede med de svageste-verden ...

På den anden side kan man se den menneskelige solidaritet, som kun arbejdere og socialistiske samfund kan præstere.

Pandemien afklæder USA's politik

FOR DET FJERDE: Pandemien, med de på nuværende tidspunkt tilgængelige data, afklæder USA's politik; politikken udført af et land i toppen af den imperialistiske pyramide. USA-beundrere verden over kan nu se deres beundring blive vendt til skuffelse.

Dette land har uendeligt mange missiler, kampfly, ubåde og lejesoldater. Men hvad har de, når det kommer til masker, til respiratorer, offentlige hospitaler, social sikkerhed, hospitalssenge til de fattige? Der er stor mangel på alle disse ting. Nu beder de om medicinsk udstyr fra den kinesiske folkerepublik og den russiske føderation. USA er landet med det værste sundhedssystem for de svage, de arbejdsløse og de økonomisk svage. Det værste i verden!

 • Intet er gratis på deres hospitaler. Man må betale for alt, og det endda til meget høje priser, for alle, uden undtagelse.

 • Der er 28 millioner uforsikrede mennesker.

 • 33 millioner er utilstrækkeligt forsikrede.

 • Der er 8 millioner mennesker, som, selv om de har betalt alle deres skatter, ikke kan fremvise legale papirer.

 • Arbejdsløse, ældre og folk på lavindkomst modtager kun den mest basale hjælp, hvis deres ansøgning bliver godkendt.

Og imens de folkelige lag i USA lider under pandemien og deres regerings politik, præsenterer præsident Trump en pakke med tiltag til en værdi af 500 milliarder dollars til at styrke monopolgrupperne. Dertil kommer pakker til 29 milliarder dollars til luftfarten, 17 millioner til sikkerhedsfirmaer og så videre. På samme tid har våbenlobbyen i USA anlagt sag, så våbenforhandlerne kan fortsætte med at operere. I et land hvor 40.100 mennesker, ifølge de officielle data, mistede livet til skydevåben i 2019, deraf 24.100 selvmord.

I denne henseende øger kapitalister i USA, Brasilien, Storbritannien og andre lande i Nordeuropa deres pres på at holde alle virksomheder i gang og påstår, at ingen beskyttelse er nødvendig. Økonomien er alt, arbejdernes liv og helbred intet. Det er denne strategi, som udtalelser fra folk som Trump, Bolsonaro og Boris Johnson tjener, som mente, at de ville få afsluttet pandemien i løbet af få dage.

En beskidt kamp for profit

FOR DET FEMTE: De interimperialistiske slagsmål om produktionen af en vaccine og effektiv medicin imod coronavirussen viser de transnationale selskaber sande ansigt. Når det gælder om i fællesskab at indføre antiarbejdertiltag og antiarbejderpolitik, kan de forenes imod en fælles fjende, arbejderne og deres kamp. Men når det kommer til spekulation, myrder de hinanden. Hver især forsøger at stjæle de andres hemmeligheder. De ved, at den, der først producerer en vaccine, vil få skyhøje profitter. Det er en beskidt kamp for profit, ikke for at beskytte den offentlige sundhed.

Derfor, som følge af alt det ovennævnte, er det bekræftet, at vi ikke alle er lige under pandemien, og at sloganet "alle forenes om at komme ud af krisen" ikke har noget proarbejderindhold. Hvis de rige bliver smittet med sygdommen, har de mulighed for at modtage en anden behandling end de arbejdsløse. Derudover er det de almindelige mennesker, som under krisen vil lide under konsekvenserne på arbejdsmarked, løn og økonomisk niveau.

Så det er givet, at bourgeoisiet og dets mekanismer vil udnytte pandemien til drastisk at begrænse arbejdernes og folkets demokratiske rettigheder og frihed.

Pandemien har afklædt kapitalismen

Under disse omstændigheder er det vigtigt, at arbejderne forstår, at kapitalismen kun genererer og producerer sygdom, lidelse og udbytning. Kapitalismen er anakronistisk, den er barbarisk. Den kan ikke menneskeliggøres. Reformisterne, som fremstiller moderniseringen af det udbyttende system som en løsning, er blevet den sociale udbytnings tjenere. Der er ingen vaccine, ej heller kan der skabes en, som kan menneskeliggøre kapitalismen. Den indeholder social ulighed fra sin fødsel.

Pandemien har afklædt kapitalismen, fjernet dens maske og smarte tøj. Så i dag er alle militantes pligt mere nødvendig, mere presserende. Vi må samle arbejderne og folkene for et samfund uden kapitalister og kapitalistisk udbytning. Alle arbejderne, sammen, vi kan klare det. Vores kamp imod de daglige problemer er retfærdig. Vores kamp for social befrielse af arbejderklassen er nødvendig.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. apr. 2020 - 12:20   15. maj. 2020 - 12:13

Udtalelse

fra George Mavrikos, generalsekretær for WFTU (World Federation of Trade Unions), den 10. april 2020
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).