01 Mar 2021  

KBH: Let skyet, 8 °C

Kampen imod Baltic Pipe fortsætter trods nedlukning

Læserbrev

Kampen imod Baltic Pipe fortsætter trods nedlukning

Anlæggelsen af Baltic Pipe strider imod Paris-aftalen, påpeger Agnes Skov Hansen.

I nat har aktivister fra Baltic Pipe Nej Tak igen været på spil, og der er blevet opsat bannere og plakater ved flere af Energinets oplagringspladser på Fyn. Med ordene Stop Baltic Pipe og Baltic Pipe er et kulsort projekt viser borgerne igen deres utilfredshed med projektet.

Vores klimaminister og regeringen har i denne sag endnu engang vist, at de ikke lever op til deres ansvar.

Energinet har i 2020 gjort klar hen over Fyn til anlæggelse af Baltic Pipe. De arkæologiske undersøgelser er afsluttede, og der er blevet anlagt oplagringspladser til rørene, som skal transportere fossilgassen. Skov- og naturområder, som ledningen skal føres igennem, er blevet fældet, ødelagt og ryddet.

Gasrørledningen, som umiddelbart skal føre fossilgas fra Norge til Polen, har løbende mødt modstand, siden det blev offentliggjort. På Fyn har der været flere demonstrationer, og de lokale lodsejere har heller ikke lagt skjul på deres foragt for rørledningen og naturødelæggelserne med opsætning af bannere på halmballer i lokalområdet.

Anlæggelsen af Baltic Pipe strider imod Paris-aftalen, hvor Danmark har forpligtiget sig til en grøn omstilling, hvilket ikke er tilfældet med denne udvidelse af fossil infrastruktur på dansk grund.

Vi borgere på Fyn vil med denne aktion gøre opmærksom på, at kampen ikke er slut. Vi ønsker ikke Baltic Pipe på vores ø.

Energinet har med projektet Baltic Pipe opført sig urimeligt i deres behandling af lodsejere samt været medvirkende til en voldsom forringelse af de akvatiske forhold i Lillebælt.

Naturområder og biodiversiteten har lidt et knæk, og naturbeskyttelsesloven er blevet tilsidesat.

Vi har hele tiden ønsket en åben og ærlig debat, men det har igennem hele forløbet været svært at få politikerne i tale.

Vores klimaminister og regeringen har i denne sag endnu engang vist, at de ikke lever op til deres ansvar, og at de har absolut nul ambitioner for klimaet og vores fremtid.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jan. 2021 - 15:16   18. jan. 2021 - 15:27

Læserbrev

af Agnes Skov Hansen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).