11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 4 °C

Københavns byudvikling – fra demokrati til oligarki

Kronik

Københavns byudvikling – fra demokrati til oligarki

Hanne Schmidt peger på de konkrete aktører og erhvervsinteresser, som er på spil.

FOTO: Pelle Rink/Metroselskabet
1 af 1

Siden S og V gav hinanden håndslag på etablering af Øresundsbro og Ørestad i 1988 og senere til metroen, har jeg undret mig over manglende graverjournalistisk interesse for det sammenfald af selskaber og personer, som løbende har bidraget med forløjede analyser og budgetter.

Jeg selv lavede en analyse af passagergrundlaget for metroen på Amager i 1996 for Enhedslisten på Christiansborg, som man kan læse om i Informations arkiv. Jeg talte da med en i COWI, som medgav mig, at de brugte forkerte tal, for de havde jo et facit, som krævede ”lidt” manipulation.

Det absurde er, at det udemokratiske selskab By & Havn har næsten ubegrænset statsgaranteret lånemuligheder, men hvis det hele ramler, så ender gælden hos borgerne.

Efterfølgende undrede mange sig over metroselskabets aftale om en førerløs metro fra Ansaldo, der leverede en prototype, der ikke fungerede. Firmaet havde et dårligt ry, dels grundet firmaets forbindelse til den italienske mafia, dels grundet andres dårlige erfaringer med deres produkter. Den kom så til at koste 14 milliarder i stedet for de budgetterede 7.

For at kunne finansiere metroen stiftedes Ørestadsselskabet I/S, hvortil kommune og stat overdrog store arealer for ved hjælp af grundsalg at kunne betale for metroen. Det blev så omdøbt til By & Havn I/S med kommunen som hovedejer, og her har man ufortrødent solgt ud af tidligere offentlig ejet jord.

Nu er der ikke så meget jord at sælge ud af mere, hvorfor fredede områder som Amager Fælled og havbunden ud for Lynetten skal inddrages til fortsat grundsalg i et fromt håb om at komme den eksorbitante metrogæld til livs.

Det absurde er, at det udemokratiske selskab By & Havn har næsten ubegrænset statsgaranteret lånemuligheder, men hvis det hele ramler, så ender gælden hos borgerne.

Interessenterne bag Lynetteholmen

Metroselskabet har fra start af indgået som en magtfaktor med negativ indflydelse for en samlet fysisk planlægning af Københavns trafikale infrastruktur og medvirket til store forringelser for byens kollektive bustrafik for at score kunder herfra, uanset manglende stationsnærhed.

Igennem årene er vi mange, der har følt, at det, der foregår i regi af dette selskab, nærmest har en mafiøs karakter. Og arkitekt Per Henriksen har nu lavet en undersøgelse af interessenterne bagved Lynetteholmen, som viser en lille elite med fælles økonomiske interesser, som er så stærke, at vi som borgere har mistet enhver form for demokratisk indflydelse på byudviklingen.

Da byens kommuneplaner tilrettelægges efter By & Havns interesser, og byggesagsbehandlingen ligeså, er vi rent faktisk vidne til en ufattelig statslig og kommunalt sanktioneret boligspekulation her i byen, hvor vi som borgere står magtesløse.

Per Henriksen påpeger i sin beskrivelse, at for at fatte det, som mange mener er en udemokratisk sammensværgelse mod en reel miljø- og socialt balanceret planlægning for København, må man følge pengene.

Lige fra starten af har især Dansk Byggeri og rådgivningsvirksomhederne COWI og Rambøll spillet en kæmpe rolle, derudover er pensionskapitalen godt med som grundejere og ejendomsspekulanter.

Alle store interessenter har tætte bånd både til Socialdemokratiet og til Venstre, og siden 1988 har der været et uformelt samarbejde mellem de to partier i Folketinget, som vedtager de anlægslove, der affreder byens naturområder, hælder jord i havet samt for metrobyggeriet.

Anlægslov indebærer, at ministeriet overtager kommunalbestyrelsens beføjelser; det gælder både for byggelovning, naturbeskyttelse, vandforsyning, miljøbeskyttelse, beskyttelse af havmiljø, råstoffer og forurenet jord, og intet, de gør, kan påklages til anden administrativ myndighed.

Byudviklingen i byen er helt enkelt koblet sammen med erhvervslivets interesseorganisationer: Dansk Byggeri og flere store rådgivningsfirmaer, ikke mindst COWI og Rambøll samt diverse arkitektfirmaer og aktører, som bygger på tætte kontakter til de to store partier på Christiansborg og overborgmestrene i København. Det var Weidekamp, der lagde ud, og Kramer og Frank Jensen fulgte trop, uanset følgerne med stigende boligpriser og en demografisk udvikling, der gør det umuligt for folk med jævne indtægter at bo i byen.

Der er indeværende meget store erhvervsinteresser i nyt spekulativt boligbyggeri på ”Lynetteholm” og på Refshaleøen, hvor flere pensionskasser dels venter på byggemodning og hermed anlægslove for en havnetunnel og en østlig ringvej lang Amager til Kastrup, så 100.000 mennesker kan kommer til og fra denne afkrog af byen.

Når borgere, NGO’er og fagpersoner imødegår By & Havn og deres samarbejdspartnere med fagligt funderet kritik, afvises alle argumenter, men det er jo regulært et dødsstød til ideen om medborgerskab og demokrati modsat et plutokrati eller et oligarki; for er det ikke det, vi reelt er vidne til?

Per Henriksens liste over de vigtigste operative aktører ud over de politisk valgte er:

REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB
Bestyrelsesmedlemmer:
HK's forbundsformand Kim Simonsen.
Tidligere LO-formand Harald Børsting.
Lobbyist: Tidligere Venstre-skatteminister Peter Christensen, økonomidirektør, tidligere sekretariatschef.
Kilder:

Årsrapport 2019 Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Årsrapport 2018 Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Årsrapport 2018 Refshaleøen Holding A/S

Årsrapport 2017 Refshaleøen Holding A/S

DANSK BYGGERI
Dansk Byggeri fusionerede med Dansk Industri (DI) den 1. september 2020.
Lobbyist: Cheføkonom Bo Sandberg, formand for Københavnertunnelgruppen og tidligere formand for Socialdemokratiet i København (2002-2004).
Kilder: Foreningen Københavnertunnelgruppen

COWI
COWI’s administrerende direktør Lars-Peter Søbye er medlem af Dansk Industris forretningsudvalg. COWI er hovedrådgiver på Metroen med videre.
Lobbyist: Chef for Økonomi og Management Thor Möger Pedersen, tidligere afdelingschef i Socialdemokratiets Politiske Afdeling på Christiansborg og forhenværende skatteminister (SF), søn af Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

BY & HAVN I/S
Lobbyister: Administrerende direktør Anne Skovbro tidligere filantropidirektør i Realdania.
Bestyrelsesmedlem Jonas Bjørn (S) medlem af Borgerrepræsentationen, politisk ordfører på rådhuset og tidligere politisk rådgiver for 3F (2015-2018).
Bestyrelsesformand Pia Gjellerup (S).
Bestyrelsesmedlem Marianne Sørensen, Chief Financial Officer, Rambøll Group.

METROSELSKABET I/S
Lobbyister: Bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen (V), tidligere beskæftigelsesminister og forhenværende administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og i DJØF, samt tidligere næstformand i PFA Pensions bestyrelse og medlem af ATP’s bestyrelse.
Bestyrelsesmedlem Harald Børsting, tidligere LO-formand.
Administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen, tidligere direktør i Københavns Kommunes Økonomiforvaltningen
 med ansvar for
 byudvikling og transport (2005-2009).
Direktør Anne-Grethe Foss, tidligere medlem af Würtzen-udvalget (1990-1991) og Ørestadsselskabet, først administrerende direktør, før det planlægningschef i DSB (1990-1993).
Direktør Rebekka Auken Nymark, tidligere Københavns Kommune (datter af Svend Aukens storesøster Gunvor Auken).
Direktør Louise Høst, tidligere sekretariatsleder for Socialdemokratiet på Christiansborg og Københavns Kommune i Overborgmesterens Sekretariat.

ANDRE INTERESSENTER/SPILLERE
Administrerende direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark (3F’s pensionskasse), der har oprettet et projektselskab sammen med By & Havn med det formål at bebygge Amager Fælled.
Departementschef Jacob Heinsen, Transport- og Boligministeriet, tidligere afdelingschef i Finansministeriet med ansvar for Metroen/Ørestaden.
Hans højre hånd er selskabsdirektør Michael Birch.
Administrende direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Søren Hartmann Hede.
Forhenværende departementschef i Undervisningsministeriet og plandirektør Søren Tegen Pedersen, tidligere afdelingschef i Miljøministeriet.
Og Nanna Westerby Jensen, sekretariatschef i Overborgmesterens Sekretariat, tidligere folketingsmedlem for SF (2007-2011), i dag socialdemokrat og gift med Thor Möger Pedersen.

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION (FH)
Forretningsudvalgsmedlemmer: HK’s forbundsformand Kim Simonsen,
3F’s forbundsformand Per Christensen og
Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. mar. 2021 - 13:30   30. mar. 2021 - 15:57

Kronik

Hanne Schmidt

Arkitekt med byplanlægning som speciale. Uddannet fra Arkitektskolens røde afdeling M i København 1976. Medlem af Enhedslistens Boligpolitiske udvalg.

Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).