19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Kære kansler Merkel

Åbent brev

Kære kansler Merkel

Det vil være afgørende for udviklingen af bedre forbindelser mellem EU og Cuba, at Den Europæiske Union indtager en klar og enig holdning imod USA's ensidige blokadelovgivning rettet mod Cuba, skriver 21 foreninger og organisationer i Europa, heriblandt Dansk-Cubansk Forening.

FOTO: Carlos Latuff
1 af 1

Kære rigskansler Angela Merkel, 

kære udenrigsminister Heiko Maas, 

kære præsident Charles Michel, 

kære formand Gordan Grlić Radman, 

kære High Representative Josep Borrell Fontelles, 

kære generalsekretær Jeppe Tranholm-Mikkelsen, 

kære kommissionsformand Ursula von der Leyen,

Undertegnede organisationer skriver for at opfordre EU til at videreføre en politik med at fremme positive og stærke forbindelser med Cuba baseret på gensidig respekt og forståelse.

De seneste tre år har vi oplevet en betydelig forværring i USA's regerings forhold til Cuba, som har medført reducerede diplomatiske forbindelser samt indskrænkning af kommunikationen og i de generelle forbindelser mellem de to lande.

Formandskabets politiske målsætninger bør bruges til at styrke forbindelserne mellem EU og Cuba inden for sundhed samt inden for medicinsk forskning og sundhedsarbejde. Cuba er på flere måder i spidsen på disse områder. 

For nylig oplevede vi endog optagelsen af Cuba på USA's udenrigsministeriums liste over lande, der anklages for ikke i fuldt omfang at samarbejde med USA i kampen mod terrorisme. 

Sideløbende har vi set USA i øget omfang gøre brug af ekstraterritoriale love, idet kapitel III og IV i Helms-Burton loven er aktiveret – med negative konsekvenser for hundredvis af erhvervsvirksomheder, banker og selv NGO'er i Europa samt resten af verden.

Sådan ”skræmmepolitik” undergraver fri og fair handel, den strider mod international lov og er ødelæggende for solidaritet og fred.

I november 2019 tilkendegav FN's Generalforsamling for 28. gang – med stemmerne 187 for, 2 imod og 3 der undlod at stemme – sin støtte til en resolution, der udtrykker kravet om en ophævelse af USA's blokade mod Cuba.

Dertil har et antal ledende europæiske politikere og personligheder besøgt Cuba og modtaget genbesøg af ledende politikere og andre fra Cuba.

Det har været en velkommen udvikling.

Selvstændig rolle

EU har ret til og styrke til at spille en selvstændig rolle og omsætte til praktisk handling den politiske holdning og vilje blandt Europas folk samt til at styrke multilateralisme.

Vi byder velkommen den fremgang, der har været i forbindelserne mellem EU og Cuba; udtrykt ved underskrivelsen af marts 2016-aftalen om Politisk Dialog og Samarbejde. Vi håber, at denne aftale vil blive udfyldt med fremadrettede aktiviteter og bæredygtige projekter.

Der er indeholdt værdifulde elementer i de tyske formandskabsplaner for Den Europæiske Union mellem 1. juli og 31. december 2020. Fokus vil naturligvis være på coronapandemien og dens enormt negative konsekvenser for vores samfund og i andre lande. 

Formandskabets politiske målsætninger bør bruges til at styrke forbindelserne mellem EU og Cuba inden for sundhed samt inden for medicinsk forskning og sundhedsarbejde.

Cuba er på flere måder i spidsen på disse områder. Det gælder blandt andet farmaceutisk forskning, holistiske og inkluderende sundhedssystemer og 'medicinsk internationalisme'. Cuba har sendt Henry Reeve-brigader til over 20 lande og dermed reddet mange menneskeliv samt afværget patienters lidelse. Cuba har blandt andet sendt sine brigader til europæiske lande som Italien og Andorra.

Med disse handlinger hjælper Cuba med at styrke multilateralisme og solidaritet – ja tilmed opfyldelsen af international lov.

Derfor er det en skandale og skammeligt, at landet samtidigt har måttet håndtere forstærkede ensidige sanktioner og undergravende initiativer fra Trump-administrationens og dens agenturer – som endog har blokeret for, at medicinske forsyninger har kunnet nå frem til Cuba.

Klimaindsats

Et andet vigtigt mål, som det nye formandskab sætter, er at bekæmpe klimaforandringer og fremme en klimaindsats i henhold til Parisaftalen.

På dette felt er Cuba ganske langt fremme og fortsætter sit arbejde med at udvikle en 'grøn og bæredygtig' økonomi. Landets anstrengelser de seneste årtier viser et imponerende ambitiøst og fremtidsrettet strategisk nationalt program for klimabeskyttelse. Cubas nationale klimaplan ”Tarea Vida” (Et Program for Livet) blev igangsat i juli 2017 og omsættes i praksis på alle niveauer over hele Cuba.

Vi mener, at det vil være afgørende for udviklingen af bedre forbindelser mellem EU og Cuba, at Den Europæiske Union indtager en klar og enig holdning imod USA's ensidige blokadelovgivning rettet mod Cuba, og som er en helt uforsvarlig politik.

EU's politik bør omfatte en klar tilkendegivelse, hvori man informerer USA's regering om EU's hensigt om definitivt at støtte medlemslandenes ret til at handle med Cuba uden at blive udsat for trusler om bøder udskrevet af OFAC (US Office of Foreign Assets Control).

Retten til at handle med Cuba

Desuden mener vi, at EU klart bør fastslå retten til at handle med Cuba, og at virksomheder i EU skal afvise at betale eventuelle bøder, som OFAC måtte forsøge at pålægge dem for deres handel med Cuba.

Handlinger af denne type ville være i pagt med EU's egen ”Council regulation (EC) No 2271/96 fra 22. november 1996.

I denne henseende bør EU-kommissionen rejse sag ved Verdenshandelsorganisationen WTO mod USA for regeringens brud på principper og regler i internationale handelslove. Med sådanne handlinger vil EU støtte mange andre lande, virksomheder og organisationer i disses helt lovlige ønske om at handle med Cuba.

Vi mener, at det er af aller største betydning, at EU styrker retstilstanden – altså overholdelsen af love og aftaler for internationale forbindelser. Således bør EU anerkende Cubas uafhængighed og suverænitet med en erklæring om fuld støtte til kravet om USA's fuldstændige og betingelsesløse tilbagetrækning af sit militær fra det ulovligt besatte område ved Guantanamobugten. EU bør støtte Cubas ret til og krav om fuld tilbagelevering af området til Cuba og betaling af en passende erstatning for de mange årtiers besættelse.

Vi er en bred og mangfoldig gruppe af europæiske organisationer, som arbejder med at udvikle venskab og solidaritet mellem Cuba og vores respektive lande, såvel som med Den Europæiske Union som sådan.

Vi mener, at EU bør spille en vigtig rolle, når det gælder udviklingen af positive forbindelser med Cuba baseret på gensidig respekt og forståelse mellem nationerne, og vi håber, at Deres formandskab vil fremme en sådan politik.

Med venlig hilsen.

Underskrevet af 21 organisationer

Underskrevet af 21 organisationer i både medlemslande og ikke-medlemslande i Europa:

• AUSTRIA: Michael Wögerer (President), Österreichisch-Kubanische Gesellschaft and Prof. Alfred Kohlbacher (President of the Board of Trustees).

• BELGIUM: Wim Leysens (Secretary), Coordinación para el levantamiento del bloqueo contra Cuba (40 member groups); Isabelle Vanbrabant (President), Cubanismo.be.

• BOSNIA AND HERZEGOVINA: Sead Halilovic (President), Association of the Bosnianand Herzegovinian-Cuban Friendship.

• DENMARK: Sven-Erik Simonsen (President), Dansk-Cubansk Forening.

• DONETSK: Stanislav Retinskiy (President) Association "Donbass – Cuba".

• EUROPE: Franco Cavalli (Presidente), mediCuba – Europa.

• FINLAND: Paula Pere (President), Suomi-Kuuba-seura ry (Asociación de Amistad Finlandia-Cuba).

• GERMANY: Angelika Becker (President), Netzwerk Cuba e.V. (41 member groups).

• GREECE: Ioannis Tsalavoutas (Cordinador), La Red Solidaria Griega; Andreas Chaicalis (President) – Greek Cuban Association "Venceremos" of Kalamata; Alekos Chalvatzis (Coordinator), "Jose Marti" Cultural Association (Greece) – Solidarity with Cuba.

• ICELAND: Sigurlaug Gunnlaugsdottir (President), Vináttufélag Islands og Kúbu (VIK) (Iceland-Cuba Friendship Association).

• IRELAND: Simon McGuinness (National Coordinator), Cuba Support Group.

• ITALY: Irma Dioli (President), Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

• LUXEMBURG: Joël Wunsch (President), Amistad Luxemburgo-Cuba.

• NORWAY: Cihan Karakoc (President) Norwegian-Cuba association.

• SERBIA: Sveto Dobrijević (President), Serbian-Cuban Friendship Association.

• SLOVENIA: Igor JURIŠIČ (President) Slovene – Cuban friendship association.

• SPAIN: Yolanda García Bravo (Presidenta), Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de Las Casas (España).

• SWEDEN: Zoltan Tiroler (President), Swedish-Cuban Association.

• SWITZERLAND: Samuel Wanitsch, Asociation Switzerland-Cuba.

• TURKEY: Yigit Gunay (President), José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) (Asociación José Martí de Amistad Cuba-Turquía).

• UNITED KINGDOM: Rob Miller (Director) and Bernard Regan (Secretary), Cuba Solidarity Campaign.

Mellemoverskrifter er indsat af redaktionen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. jun. 2020 - 12:47   24. jun. 2020 - 12:57

Åbent brev

fra 21 organisationer i både medlemslande og ikke-medlemslande i Europa
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).