21 Feb 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Indfri nu jeres løfter om sundhedsvæsenet

Åbent brev

Indfri nu jeres løfter om sundhedsvæsenet

Åbent brev til finansminister Nicolai Wammen i forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger fra sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter i Region Midtjylland, august 2019.

Sygeplejerske
FOTO: PN
1 af 1

Vi henvender os til dig som fællestillidsrepræsentanter for sygeplejersker og radiografer på hospitalerne i Region Midtjylland.

Sundheds-sektoren har gennem lang tid været under et stort økonomisk pres.

Du har i forbindelse med folketingsvalget i et læserbrev beskrevet en sygeplejerskes arbejdsliv, som du oplevede det, da du var i praktik som sygeplejerske ved Aarhus Universitetshospital (AUH). Du fremhæver den store faglighed, empati, dedikation og ikke mindst travlhed, som er en sygeplejerskes hverdag.

Vi går ud fra, du vil sætte handling bag ordene om en økonomisk håndsrækning til et samlet hospitalsvæsen i Region Midtjylland og til hospitalernes flytteomkostninger. Desuden er det vores opfattelse, at der overordnet set er brug for en ny måde at styre økonomien på. Den skal være styret af behovet for sundhedsydelser og personale og ikke en stram ramme, som ledelse og ansatte skal fungere indenfor.

Gør op med presset i sundhedsvæsenet

I forståelsespapiret "Retfærdighed for Danmark" gør I i den nye regering og jeres støttepartier det klart, at I vil styrke vores velfærd, så der blandt andet bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet. I forpligter jer til at tage en række initiativer, der over tid skal løfte og styrke velfærden til gavn for befolkningen i hele Danmark.

Det er der brug for! Sundhedssektoren har gennem lang tid været under et stort økonomisk pres, og i Region Midtjylland står hospitalsvæsnet og i særdeleshed Aarhus Universitetshospital (AUH) igen, igen over for store besparelser.

De mange besparelser har udhulet budgetterne på afdelingerne. Det eneste sted, der kan spares, er på lønbudgetterne. Det har blandt andet medført opsigelser af kompetente kollegaer og ansættelsesstop på trods af mangel på sygeplejersker. Derfor er der mange steder ikke tilstrækkeligt ansatte til at varetage de mange og ofte komplekse sygeplejerskeopgaver til de indlagte patienter. Sygeplejerskerne oplever et arbejdstempo, der forringer kvaliteten af vores arbejde, hvilket igen går ud over patientsikkerheden.

Desuden er arbejdsmiljøet efterhånden maksimalt presset. Mange steder kan vagtplanerne ikke hænge sammen, og bare en enkelt sygemelding får det hele til at vælte. Det betyder, at der ofte er overarbejde til den i forvejen pressede personalegruppe. Sygeplejersker søger i stigende grad væk fra hospitalerne og over til det kommunale eller private.

Indfri nu jeres løfter

Som fællestillidsrepræsentanter for sygeplejerskerne på Region Midtjyllands hospitaler har vi stor tiltro til og forventning om, at I som ny regering i de igangværende økonomiforhandlinger vil indfri jeres løfter om et løft til sundhedsvæsnet, og at økonomiforhandlingerne vil udmønte sig i en finanslov, der sikrer en stabil og realistisk økonomi for hospitalerne.

Efter hospitalerne i mange år har været underfinansieret og udsat for uendelige besparelser, er der i den grad behov for et økonomisk løft. Økonomien skal være realistisk både i forhold til den demografiske udvikling og i forhold til det samlede behov for sundhedsydelser.

Der er desuden behov for at investere i uddannelse og ansættelse af flere sygeplejersker på hospitalerne. Der skal være fokus på faglig udvikling og optimal udnyttelse af vores kompetencer til gavn for borgere og patienter. Det vil give mere kvalitet og styrke sikkerheden i patientforløbene. Desuden vil tilførsel af tilstrækkeligt personale give et væsentligt forbedret arbejdsmiljø. Og et godt arbejdsmiljø for personalet, hvor der er overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer, er en forudsætning for et fremadrettet stærkt hospitalsvæsen til gavn for alle borgere i Danmark.

Med venlig hilsen, sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter på Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenheden Randers, Aarhus Universitetshospital samt Psykiatrien i Region Midtjylland.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. aug. 2019 - 10:42   29. aug. 2019 - 11:05

Åbent brev

fra sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter i Region Midtjylland
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk.