03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Gennem solidaritet og gensidig hjælp vil vi overvinde coronakrisen

Tale

Gennem solidaritet og gensidig hjælp vil vi overvinde coronakrisen

På det ekstraordinære topmøde for G20's ledere i Beijing den 26. marts opfordrede Kinas præsident, H. E. Xi Jinping, til større internationalt samarbejde i kampen mod covid-19 epidemien.

Fodgængere i Shanghai den 23. marts. I baggrunden H. E. Xi Jinping.
FOTO: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix
1 af 1

Deres Majestæt Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud, kære kolleger.

Det er godt at mødes med jer. Lad mig begynde med at udtrykke, hvor højt jeg værdsætter Hans Majestæt Kong Salman og Saudi-Arabien for det vældige arbejde, de har lagt i kommunikation og koordinering for at gøre dette topmøde muligt.

Store infektions-sygdomme er alles fjende. Mens vi taler her, spredes COVID-19-epidemien i verdensmålestok.

I lys af covid-19-udbruddet, som overraskede os alle, har den kinesiske regering og det kinesiske folk været fortrøstningsfulde, da vi påtog os den formidable opgave. Fra dag ét i vores kamp mod udbruddet har vi sat folkets liv og helbred øverst. Vi har handlet ud fra det overordnede princip at opbygge fortrøstning, styrke enigheden, sikre videnskabelig baseret kontrol og behandling og indføre målrettede forholdsregler.

Folkekrig mod udbruddet

Vi har mobiliseret hele nationen, oprettet kollektive kontrol- og behandlingsmekanismer og har handlet med åbenhed og gennemsigtighed. Vi har udkæmpet en folkekrig mod udbruddet. Vi har igangsat en ihærdig kamp og ydet vældige ofre. Nu bevæger situationen i Kina sig stabilt i den rigtige retning. Liv og arbejde er hurtigt ved at vende tilbage til det normale. Men vi vil på ingen måde formindske vort beredskab eller slække på vores kontrol.

På det vanskeligste tidspunkt i vor kamp imod epidemien har Kina modtaget assistance og hjælp fra mange medlemmer af det globale samfund. Sådanne udtryk for venskab vil altid blive husket og værdsat af det kinesiske folk.

Store infektionssygdomme er alles fjende. Mens vi taler her, spredes covid-19-epidemien i verdensmålestok og frembyder enorme trusler mod liv og helbred og udgør en formidabel udfordring for sikkerheden for den globale sundhed. Situationen er forstyrrende og foruroligende.

I sådan en tid kræves det, at det internationale samfund styrker sin fortrøstning, handler enigt og samarbejder om et kollektivt svar. Vi må på omfattende måde styrke det internationale samarbejde og fremelske større synergi, så det menneskelige samfund som en enhed kan vinde slaget mod en sådan større infektionskatastrofe.

For at det kan finde sted, vil jeg gerne fremsætte fire forslag:

Hjælp til udviklingslande

For det første har vi brug for at være beslutsomme i at udkæmpe en total global krig mod covid-19 epidemien. Nationernes fællesskab må hurtigt sætte sig i bevægelse for at dæmme op for spredningen af denne virus. Jeg foreslår, at G20’s sundhedsministre mødes så hurtigt som muligt for at styrke udveksling af informationer, styrke samarbejdet om medicin, vacciner og epidemikontrol og blokere infektionsspredning over grænserne.

G20's medlemmer må i fællesskab hjælpe de udviklingslande, der har et svagt offentligt sundhedsvæsen, til at øge deres beredskab og handling. Jeg foreslår et G20 covid-19 hjælpe-initiativ for bedre deling af information og koordinering af handling, med støtte fra Verdens Sundheds Organisationen [WHO].

Med visionen om at bygge et fællesskab med en fælles fremtid for menneskeheden vil Kina være mere end parat til at dele ud af vore gode erfaringer, foretage fælles forskning og udvikling af medicin og vaccine og yde assistance, hvor vi kan, til lande der er ramt af den voksende epidemi.

Videnscenter er åbent for alle

For det andet har vi brug for et kollektivt initiativ til kontrol og behandling på internationalt niveau. Denne virus respekterer ingen grænser. Den epidemi, vi kæmper imod, er vores fælles fjende. Alle må arbejde sammen for at opbygge det stærkest mulige globale netværk for kontrol og behandling, som verden nogensinde har set.

Kina har oprettet sit online covid-19 videnscenter, som er åbent for alle lande. Det er en nødvendighed, at lande forener deres styrke og fremskynder forskning og udvikling af medicin, vacciner og testudstyr, i håbet om at der kan komme et tidligt gennembrud til alles bedste. Det er også nødvendigt med diskussioner vedrørende oprettelse af regionale forbindelsesmekanismer for at muliggøre hurtigere reaktion på nødsituationer i den offentlige sundhed.

Støtte til WHO

For det tredje har vi brug for at understøtte de internationale organisationer i at spille deres aktive rolle. Kina støtter WHO i at være i spidsen for de globale bestræbelser på at udvikle videnskabeligt baseret og ordentlig kontrol og behandling og minimere spredning tværs over grænser.

Jeg opfordrer G20-medlemmerne til at fremme deres deling af antiepidemi med støtte fra WHO og at fremme kontrol- og behandlingsprotokoller, som er omfattende, systematiske og effektive. G20-platformen for kommunikation og koordinering kan bruges til at øge dialog og udvikling om politik, og når tiden er til det, bør der indkaldes et møde på højt niveau om den internationale sundhedssikkerhed. For Kinas vedkommende vil vi med glæde slutte os til andre lande og optrappe støtte til relevante internationale og regionale organisationer.

International koordinering

For det fjerde har vi brug for at fremme den internationale koordinering af den makroøkonomiske politik. Epidemien har forstyrret produktion og efterspørgsel over hele kloden. Lande har brug for at afveje og koordinere deres makropolitik for at modvirke den negative virkning og forhindre, at verdensøkonomien kommer i recession. Vi har brug for at gennemføre stærke og effektive finans- og pengepolitikker for at holde vore valutakurser rimeligt stabile.

Vi har brug for at koordinere finansiel regulering for at holde de globale finansmarkeder stabile. Vi har brug for sammen at holde de globale industri- og forsyningskæder stabile. Det, som Kina vil gøre i den henseende, er at øge sit udbud af aktive farmaceutiske stoffer, daglige nødvendighedsartikler, og antiepidemiske og andre forsyninger til det internationale marked.

Derudover har vi brug for at beskytte kvinder, børn, de ældre, folk med handicap og andre udsatte grupper og sørge for folks grundlæggende fornødenheder. Kina vil fortsat føre en proaktiv finanspolitik og en fornuftig pengepolitik. Vi vil fortsætte med at fremme reformer og åbninger, udvide markedsadgang, forbedre miljøet for virksomheder og udvide import og eksterne investeringer for at bidrage til en stabil verdensøkonomi.

Den globale økonomi

Jeg vil gerne opfordre alle G20-medlemmer til kollektiv handling – nedsætte tariffer, fjerne barrierer og lette, at handel flyder uhindret. Sammen kan vi sende et stærkt signal og genoprette tilliden til en stærk helbredelse af den globale økonomi. G20 har brug for at fremsætte en handlingsplan og ufortøvet at oprette kommunikationsmekanismer og institutionelle arrangementer for koordinering af antiepidemisk makropolitik.

Kære kolleger.

Dette er et afgørende øjeblik, tid for os til at komme op og handle hurtigt. Jeg er overbevist om, at vi gennem solidaritet og gensidig hjælp vil overvinde denne krise, og at vi alle vil gå en lysere fremtid i møde for menneskeheden!

Tak.

Talen er oversat af Arbejderen, som også har indsat mellemoverskrifter.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. mar. 2020 - 12:06   01. apr. 2020 - 12:51

Tale

af H. E. Xi Jinping, præsident for Den Kinesiske Folkerepublik ved det ekstraordinære topmøde for G20's ledere, Beijing, 26. marts 2020
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).