24 Nov 2020  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

I er ikke alene

Udtalelse

I er ikke alene

Støtteerklæring fra Murer og murerarbejdsmændenes faglige klub i København til de strejkende skraldefolk i Remondis A/S.

Arkivfoto.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Det er med forargelse og foragt, at vi i Murer og Murerarbejdsmændenes faglige klub kan følge med på sidelinjen i det drama, der udspiller sig i disse dage hos vores kolleger i renovationsbranchen.

Vi er vidne til et planmæssigt tilrettelagt korstog ...

Det er vores klare vurdering, at det, vi er vidne til, er en del af den undergravende virksomhed, man fra Dansk Industris side bevidst retter mod alle lønmodtagere og arbejdere på tværs af brancher, faglige og geografiske skel over hele landet.

I byggeriet oplever vi en undergravning af og et angreb på vores overenskomstmæssige og kollektive rettigheder i form af social dumping, udenlandsk arbejdskraft og bevidst manglende ansvarstagen fra vores arbejdsgivere og deres arbejdsgiverforeninger.

Vi er vidne til et planmæssigt tilrettelagt korstog mod vores ret til et arbejdsliv, hvor demokrati, velfærd og de værdier, vi her til lands pryder os af, er en del af vores fælles arv og folkesjæl, systematisk bliver undergravet og demonteret, fag for fag og branche for branche.

Overalt i landet over en bred kam af brancher og fag er der et pres fra arbejdsgiverne med Dansk Industri i spidsen, der er tilpasset det enkelte fag og de omstændigheder, der gør sig gældende, der har til formål at demontere forhold for tillidsvalgte, lokalaftaler og på sigt de rettigheder, vi har tilkæmpet os og opnået over de sidste 100 år.

Man er ikke for fin til at udnytte den pandemi, vi står med, og man er i denne konkrete sag heller ikke for fin til at underkende de demokratiske værdier, vi tager for givet.

Det er den virkelighed, dagligdag og udfordring, vi står med i byggebranchen, det er den tendens, vi genkender overalt hos kolleger, arbejdere og lønmodtagere i hele landet.

Vi betragter renovationsarbejdernes kamp for at organisere sig indenfor demokratiske rammer og værdier som en fælles kamp mod en fælles opposition. Et enkeltstående slag i den kamp hvis overordnede agenda er at demontere vores kollektive rettigheder på det danske arbejdsmarked.

Vi ser ikke denne kamp som et isoleret tilfælde. Vi betragter den som endnu et led i en overordnet kamp imod vores rettigheder, tillidsvalgte og vores rettigheder som lønmodtagere og arbejdstagere.

Vi betragter denne sag som en del af en fælles kamp. En kamp som vi alle uanset fag eller branche og uanset geografisk udgangspunkt kæmper sammen.

Murer og murerarbejdsmændenes faglige klub i København bakker uforbeholdent op om vores kolleger fra renovationen og står skulder ved skulder i deres kamp om at kunne vælge de tillidsfolk, som folkene vælger.

I er ikke alene.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. nov. 2020 - 15:29   12. nov. 2020 - 16:03

Udtalelse

fra Murer og murerarbejdsmændenes faglige klub, København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).