13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

Hvorfor støtter Socialdemokratiet i Randers no cure – no pay-princip?

Læserbrev

Hvorfor støtter Socialdemokratiet i Randers no cure – no pay-princip?

Hvorfor er socialdemokraterne i Randers Byråd uenige med social- og indenrigsminister Astrid Krag og statsminister Mette Frederiksen? spørger Jens Laursen, formand for SF Randers.

Kære socialdemokrater i Randers Byråd, hvorfor?

Hvorfor stemmer Socialdemokratiet i Randers imod at forbyde “no cure – no pay”-princippet?

Måske får borgerne i Randers en forklaring engang.

En aflønningsmetode der i den grad rammer borgere, som bliver udsat for konsulenternes higen efter at få flere penge. No cure – no pay går ganske enkelt ud på, at konsulenter belønnes for at finde besparelser, primært på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Hvis ikke de finder besparelser, ja, så får de heller ingen betaling.

SF’s medlem af Randers Byråd Rosa Lykke Yde havde på byrådsmødet den 18. maj 2020 stillet et forslag om, at Randers Kommune ikke vil benytte sig af den form for konsulenttjenester. Dette for at styrke borgernes behandling af deres sag, således at den sker på et retfærdigt grundlag og ikke som et led i konsulenters higen efter resultatløn.

Der er flere kommuner, der har benyttet sig af no cure – no pay, som har misbrugt det til at træde borgernes ret under fode. Astrid Krag, socialdemokratisk social- og indenrigsminister, har udtrykt stor kritik af denne aflønningsform for konsulenter. Ja, hun er endda meget kritisk overfor det. 

Det kan vi så i SF forstå, de lokale socialdemokrater er lodret uenige i. I Randers er Socialdemokratiet altså ikke enig med deres egen regering. Det undrer os meget i SF Randers. 

Det undrer os, at der sidder tidligere fagforeningsfolk, tidligere sagsbehandlere med videre i Randers Byråd for Socialdemokratiet, som mener, resultatløn hos konsulenter er en mulighed, som forvaltningen stadig skal kunne have.

Hvorfor er socialdemokraterne i Randers Byråd uenige med social- og indenrigsminister Astrid Krag og statsminister Mette Frederiksen? 

Det undrer os meget i SF, og vi er faktisk også meget skuffende.

Måske får borgerne i Randers en forklaring engang.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. maj. 2020 - 10:46   20. maj. 2020 - 10:57

Læserbrev

af Jens Laursen, formand, på vegne af SF Randers.
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).