28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Hvorfor ikke melde dig ud igen, når du alligevel ikke tror på kirken?

Læserbrev

Hvorfor ikke melde dig ud igen, når du alligevel ikke tror på kirken?

Mange tror ikke på den kristne trosbekendelse, de netop har sagt ja til, konstaterer Claes Kirkeby Theilgaard, formand for Gudløs Ungdom, som med en kampagne vil oplyse nyslåede konfirmander om fordelene ved at melde sig ud.

Inden sommerferien sagde tusindvis af danske unge ja til den kristne tro og lod sig konfirmere rundt omkring i landets kirker. Mange unge tror dog ikke på den kristne trosbekendelse, de siger ja til under konfirmationen, men er i stedet blevet konfirmeret på grund af tradition, pres fra familie eller på grund af den fest og de gaver, der ofte følger med.

Blandt andet vil vi føre kampagne på sociale medier og på vores hjemmeside, og vi vil desuden foretage flyeruddelinger og besøge skoler.

Derfor kører Gudløs Ungdom en kampagne, hvor vi under overskriften: “Nu har du fået din fest og dine gaver – så hvorfor ikke melde dig ud igen, når du alligevel ikke tror på kirken?” opfordrer alle nyslåede konfirmander til at melde sig ud af folkekirken.

I den kommende tid vil vi oplyse alle nyslåede konfirmander om fordelene ved at melde sig ud af folkekirken og hjælpe dem med udmeldelsen, hvis de ønsker det. Blandt andet vil vi føre kampagne på sociale medier og på vores hjemmeside, og vi vil desuden foretage flyeruddelinger og besøge skoler.

I maj førte Gudløs Ungdom kampagne imod konfirmationen, og som led i denne besøgte vi flere kirker i København for at interviewe konfirmander umiddelbart efter, at de var blevet konfirmeret.

Her mødte vi flere, der åbent erklærede, at de ikke troede på kristendommen, på trods af at de lige inden have sagt ja til den kristne tro. Samtidig lavede vi en undersøgelse på vores hjemmeside, hvor den kristne trosbekendelse blev brudt op i quiz-form. Godt 700 besvarede quizzen, og af disse var det kun cirka 10 procent, der troede på trosbekendelsen.

Det bekræfter vores opfattelse af, at de fleste unge bliver konfirmeret uden egentligt at tro på kristendommen, og at der derfor er et stort behov for, at flere unge melder sig ud af folkekirken.

Gudløs Ungdom er en ny ateistisk ungdomsforening, der står i forbindelse til Ateistisk Selskab. Vores formål er at være en tværpolitisk ungdomsforening for alle os unge, der ikke tror på nogen guder eller religioner. Vi arbejder for et sekulært, ikke-religiøst Danmark, hvor folk tænker kritisk og selvstændigt om religion, og hvor religion og stat er adskilt. Til hjælp i forbindelse med udmeldelse af folkekirken anvender vi Ateistisk Selskabs udmeldelse.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. aug. 2019 - 15:16   14. aug. 2019 - 15:51

Læserbrev

af Claes Kirkeby Theilgaard, stifter af og formand for Gudløs Ungdom
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).