29 May 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Hvordan skal socialpolitikken holdes i live?

Åbent brev

Hvordan skal socialpolitikken holdes i live?

Opråb: Hvordan skal rammerne for den fremtidige finansiering af socialpolitikken se ud, når satspuljen lukker? Thit-Aaris Høeg efterspørger politikerne for svar på vegne af 31 civile aktører.

1 af 1

Kære politikere!

Der er brug for en strategi for, hvordan den organiserede del af det frivillige sociale arbejde i Danmark statsligt skal understøttes. Vores opråb kommer på baggrund af den igangværende debat og mange års kamp for ordentlige vilkår på området.

Vi har brug for at vide, hvad I gerne vil, og det handler om permanente driftsmidler – ikke alt muligt andet.

Rigtig mange politikere fra begge fløje bruger tid i denne valgkamp på at rose civilsamfundet og de frivillige, og mange bruger også taletid på at forklare, hvordan samarbejdet imellem de tre sektorer, (den private, den offentlige og civilsamfundet), bliver afgørende for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund, som vi kender det i dag.

Nu må der handling bagved ordene. I har lukket satspuljen, så hvad er planen for en ordentlig finansiering af området fremover?

Tiden er forbi kludetæppeøkonomi og dårlige arbejdsforhold for dem, som får de frivillige sociale hjul til at dreje i Danmark. Vi tager os i organisationerne af tusinder og atter tusinder af sårbare og udsatte børn, unge og voksne, som, hvis ikke vi var der, ville drukne i deres ensomhed, mistrivsel, skilsmisse, misbrug, vold, hjemløshed, angst eller depression og meget andet.

Hvis I mener, at der er brug for et stærkt og velorganiseret civilsamfund, som kan være gode samarbejdspartnere for det offentlige, og som i øvrigt lever op til krav om good governance samt kan levere dokumenterede resultater, så er det nu, I skal op af stolene.

Vi og alle de mennesker, vi støtter og hjælper, har ikke brug for at høre mere om, hvad I ikke vil økonomisk med vores område. Vi har brug for at vide, hvad I gerne vil, og det handler om permanente driftsmidler – ikke alt muligt andet.

>> Se Fonden for Socialt Ansvar

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jun. 2019 - 14:49   05. jun. 2019 - 12:23

Åbent brev

af Thit-Aaris Høeg, direktør for Fonden for Socialt Ansvar, på vegne af 31 civile aktører
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).