20 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 8 °C

Hvor er Danmarks forbud mod at skamfere børn

Læserbrev

Hvor er Danmarks forbud mod at skamfere børn

Danmark har ratificeret FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Så børn har rettigheder – men der mangler én, påpeger Else Cederborg.

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan man blandt andet læse følgende vedrørende børns rettigheder: "Danmark ratificerede i 1992 FN’s Konvention om Barnets Rettigheder." Jamen det ser da godt ud, ikke?

Det er på tide med en dansk lovgivning, der én gang for alle slår fast, at ALLE religiøse begrundelser er uacceptable.

Når vi går ind for FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, så har børn da virkelige rettigheder, der håndhæves, ikke sandt? Jo, på mange vigtige områder, men der mangler én, og denne mangel er ved at udvikle sig til en skandale.

Danmark har altså ratificeret FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Det foregik i 1991, og af denne konvention fremgår det (artikel 24, stk. 3):

"Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.”

Det er da klar tale, eller hva'? Én ting er dog tale, noget andet er handling, for stærke grupper i samfundet trækker i den modsatte retning, for ud fra tågede og forældede begreber forlanger de ret til at skamfere deres børns kønsdele via det, man kalder "omskæring".

Norge har fulgt Sveriges og Storbritanniens eksempel ved at vedtage regler imod kvindelig omskæring i 1996, men hvor er Danmark? Har vi ikke vedtaget sådan en lov, og hvis ikke, så hvorfor?

Hvad den såkaldte rituelle omskæring af drenge angår, så er den åbenbart ikke forbudt nogen steder, men den danske lægeforening er dog kommet med en ytring:

"Hensynet til individets ret til selvbestemmelse må veje tungest i spørgsmålet om omskæring. Når barnet når myndighedsalderen og er blevet en ung mand, har han en reel mulighed for at veje både kulturelle, religiøse og sundhedsfaglige argumenter op mod hinanden. En irreversibel beslutning af denne karakter kan kun tages af personen selv."

Som talt ud af mit hjerte og helt i tråd med bestemmelserne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder, som vi jo altså har tilsluttet os.

Nu er der så opstået en situation, der gør, at vi bare har at få snøvlet os sammen til handling i stedet for ord: Jødiske og muslimske kredse opfatter omskæringen af drenge som en "pagt" med deres gud.

Dette synspunkt beviser til fulde, at det er på tide med en dansk lovgivning, der én gang for alle slår fast, at alle religiøse begrundelser er uacceptable.

Der skal i den grad strammes op omkring lovgivningen på dette felt, og folk skal kun kunne dyrke deres guder på måder, der ikke bryder med den danske lovgivning. At begå vold imod et lille barn er ikke lovligt, og det skal ophøre!

https://sim.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/boerns-rettigheder/

https://www.dr.dk/nyheder/politik/den-stoerste-krise-det-joediske-samfund-i-danmark-siden-anden-verdenskrig

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. sep. 2020 - 12:19   10. sep. 2020 - 12:35

Læserbrev

af Else Cederborg, København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).