11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 3 °C

Hver anden mister halvdelen af deres indtægt, hvis de går på dagpenge

Læserbrev

Hver anden mister halvdelen af deres indtægt, hvis de går på dagpenge

Det skal ikke være en straf at miste sit arbejde, skriver John Nielsen, forbundsformand i Serviceforbundet.

Dagpengesatsen er i dag så lav, at over halvdelen af medlemmerne af en a-kasse får halveret deres bruttoindkomst, hvis de kommer på dagpenge. Det viser en analyse fra FH. Det er kun hvert tiende a-kassemedlem, der får dækket mere end 80 procent af indtægten.

Giv nu de ledige en mulighed for at bruge deres mentale overskud på at finde et nye job.

Ser man på uddannelsesniveauet hos dem, der kun får halvdelen af deres indtægt dækket af dagpengene, så viser undersøgelsen, at mere end halvdelen er faglærte eller har en mellemlang videregående uddannelse. Det er ganske almindelige mennesker som dig og mig. Det er Serviceforbundets medlemmer.

Vi skal rette op på udhulingen, og vi skal hæve dagpengesatsen til et anstændigt niveau. Argumentet med, at hvis dagpengesatsen er for høj, så gider folk ikke at arbejde, holder ikke. Vi vil alle gerne have noget at stå op til. Vi vil alle gerne have det kollegiale fællesskab, og vi vil gerne bidrage på arbejdsmarkedet.

Derfor bakker Serviceforbundet op om FH’s forslag til ændring af dagpengereglerne. A-kassemedlemmer, der har været beskæftiget i sammenlagt 2 år ud af de seneste 3 år, og som har været medlem af en a-kasse i de seneste 2 år, får op til 2.000 kroner mere om måneden de første 3 måneder af ledighedsforløbet.

Og a-kassemedlemmer, der har været beskæftiget i sammenlagt 2 ud af de seneste 3 år, og som har været medlem af en a-kasse i de seneste 4 år, får op til 4.000 kroner mere om måneden de første 3 måneder af ledighedsforløbet.

Derudover skal vi stoppe den nuværende udhuling af dagpengesatsen og i stedet lade satsen følge lønudviklingen. Det er kun retfærdigt i et samfund, der lægger vægt på velfærd for alle, og at de bredeste skuldre løfter mest.

Det skal ikke være en straf at miste sit arbejde. I forvejen mister man måske sin selvtillid, sit selvværd og sine gode kolleger. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man også risikerer at gå fra hus og hjem.

Giv nu de ledige en mulighed for at bruge deres mentale overskud på at finde et nye job, i stedet for at de skal blive syge af bekymringer for deres og familiens økonomiske situation.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. apr. 2021 - 17:03   07. apr. 2021 - 17:24

Læserbrev

af John Nielsen, forbundsformand i Serviceforbundet
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).