28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Hvem vil forbedre lovgivningen for arbejdsskadede?

Læserbrev

Hvem vil forbedre lovgivningen for arbejdsskadede?

Flere regeringer har lovet at forbedre arbejdsskadelovgivningen. Spørgsmålet er, om der er nogen politiker fra andre partier end Enhedslisten og SF, som vil forbedre arbejdsskadelovgivningen positivt.

Grøn og klimapolitik er vigtig, ja livsvigtig, og det optager alle ansvarlige politikere, som stiller op til EU eller Folketing.

Erhvervsevnetabs-erstatningen bør starte ved et indkomsttab på 5 procent og ikke som nu, hvor det skal være på over 15 procent, før der gives erstatning.

Men hvor mange husker deres løfter om at forbedre arbejdsskadelovgivningen? Flere regeringer har lovet dette, og de to sidste har begge nedsat udvalg og snakket med de kloge. Men igen er det udskudt til efter valget, og efter valget bliver der vel nedsat et nyt specialudvalg, som om nogle år vil afgive en arbejdsskadebetænkning.

Spørgsmålet er, om der er nogen politiker fra andre partier end Enhedslisten og SF, der vil forbedre arbejdsskadelovgivningen positivt.

Fem krav

Alle, der kommer til skade psykisk eller fysisk, skal have anerkendt deres skade eller lidelse som en arbejdsskade. Men erstatningen skal fremover starte ved 2 procent, da en skadelidt både har besvær og smerter samt udgifter til medicin, selv ved et men på 2 procent – det nuværende på 5 procent er for højt.

Erhvervsevnetabserstatningen bør starte ved et indkomsttab på 5 procent og ikke som nu, hvor det skal være på over 15 procent, før der gives erstatning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) skal have flere midler og mere personale, således at sagerne kan afgøres hurtigere til gavn for skadelidte og samfundet.

Kommunerne skal have bedre mulighed for at kræve regres hos forsikringen vedrørende de udgifter, som kommunen har til sygedagpenge med mere.

Sambeskatning, som betyder, at den sygemeldte/arbejdsskadede bliver modregnet i ægtefælles indtægt, skal fjernes, så alle via skat bliver beregnet som selvstændige mennesker uanset parforhold eller ægteskab.

Er I ligeglade – eller skal I spørge EU?

Er der nogen politiker, som vil gøre noget positivt ved det, jeg her skriver, eller er I ligeglade med dem, som bliver skadet af deres arbejde, herunder soldater og politifolk med flere, folk som ”bare” udfører det arbejde, som deres arbejdsgiver har sat dem til at udføre?

De er dem, der holder Danmark i gang, dem har Danmark også pligt til at hjælpe. Spørgsmålet er, om Folketinget må uden at spørge EU.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. maj. 2019 - 11:11   16. maj. 2019 - 14:09

Læserbrev

af Kurt A. Nissen, Slagelse
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).