21 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Hvad med de el-overfølsomme?

Hvad med de el-overfølsomme?

Er det lovligt at jage el-overfølsomme mennesker fra hus og hjem ud fra en målerbekendtgørelse?

Åbent brev til energi - forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt

Udrulning af fjernaflæste elmålere i form af Kamstrups trådløse smartmålere hos alle slutbrugere er angivelig en forudsætning for, at forbrugere kan agere forbrugsfleksibelt, det vil sige flytte deres elforbrug til timer, hvor der er lav belastning af energisystemet samt for at implementere timeaflæst flexafregning. 

De lever isoleret, fordi de ikke kan tåle den trådløse eksponering i det offentlige rum. 

Net-virksomheder er forpligtet til at installere de smartmålere inden udgangen af 2020 i henhold til  bekendtgørelse nummer 1358 af 3. december 2013 (målerbekendtgørelsen).

Hverken elforsyningsloven eller målerbekendtgørelsen giver net-virksomheder mulighed for at dispensere fra kravet om installation af fjernaflæste elmålere. 

Smartmålere skal angivelig sikre fremtidig forsyningssikkerhed. Siden 2013 er der givet politisk tilladelse til opførelse af foreløbig tre datacentre, der er yderst energikrævende. Det drejer sig om Apple i Viborg, Facebook i Odense og Google i Aabenraa, og datacentrene kan og vil formentlig ikke flytte deres elforbrug til timer med lav belastning af energisystemet. ( Jeg ved godt, at de satser på vindenergi).
Det sætter målerbekendtgørelsen i perspektiv.

Derfor vil jeg anmode dig om at se nærmere på ovennævnte manglende dispensationsmulighed, for i Danmark er der el-overfølsomme forbrugere, der allerede har så lavt et energiforbrug, at forbrugsfleksibel ageren er unødvendig. De bruger ikke netflix, tørretumblere eller mobile produkter som iPads eller smartphones. De lever isoleret, fordi de ikke kan tåle den trådløse eksponering i det offentlige rum. 
I 2004 nedlagde Sundhedsstyrelsen det allergologiske speciale, hvorfor der ikke - som i Østrig og Frankrig - findes dansk ekspertise vedrørende EHS, el-overfølsomhed, der er en nyere form for miljøoverfølsomhed. Antallet stiger i  trådløse samfund, hvor signaler som 3G, 4G og WiFi sender døgnet rundt. Se venligst www.ehsf.dk

Er det lovligt at jage el-overfølsomme mennesker fra hus og hjem ud fra en målerbekendtgørelse?
Er det ikke vigtigt at forebygge nye EHS tilfælde?

I lyset af et forudsigeligt enormt energiforbrug på kommende datacentre, så må det være muligt at give dispensation for kravet om smartmålere hos miljøsyge menneskers husstande, for deres lave elforbrug er på ingen nogen måde en trussel for forsyningssikkerheden.

Vil du give dispensation for kravet om installation af smartmålere hos el-overfølsomme mennesker med lavt el-forbrug?

12. apr. 2018 - 08:33   12. apr. 2018 - 08:40

Åbent brev

af Bente-Ingrid Bruun, Ølsted