18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Horrible prisstigninger på medicin

Læserbrev

Horrible prisstigninger på medicin

Det er jo tydeligt for enhver, at markedet ikke fungerer. Der kan ikke skaffes tilstrækkeligt med medicin til en passende lav pris, skriver Marianne Frederik.

DR’s Kontant onsdag aften omhandlede generelle prisstigninger på de mest sælgende medicintyper og kopimedicin. Derudover kastede programmet lys over meget store prishop på gængs receptmedicin, som borgere er meget afhængige af for at kunne leve et tåleligt liv.

Der er mange forskellige tiltag, der vil hjælpe med at komme de horrible prisstigninger til livs.

Borgere fortæller, hvor vanskeligt det er for dem at få råd til den daglige medicin, når prisen pludselig mangedobles (op til 2.000 procent). Apotekere ser, hvordan borgere meget forståeligt bliver utroligt kede af det eller vrede over de store prishop, og nogle går derfra uden den medicin, de i høj grad har brug for.

Det er forargeligt, at firmaer, der har kæmpeprofit på salg af kopimedicin, for eksempel 260 millioner kroner i overskud, ikke vil stille op til interview og forklare de horrible prisstigninger. Til gengæld stiller direktøren for brancheforeningen sig op og forsvarer prisstigningerne.

Regionernes udgifter til receptpligtig medicin forventes at stige med mellem 600 og 750 millioner kroner i 2020 og 2021. Det går ud over den i forvejen meget pressede sundhedsøkonomi i regionerne.

Det er ikke første gang, at DR afslører medicinprisernes himmelflugt, og det er ikke første gang, at der er lavet undersøgelse af det. Nu må sundhedsministeren og folketingspolitikerne handle! Der er mange forskellige tiltag, der vil hjælpe med at komme de horrible prisstigninger til livs. Man kunne starte med at sætte et loft på prisstigninger på medicin og udelukke overnormal profit på salg af kopimedicin.

Når producenterne byder ind med priser på medicin til apotekerne hver 14. dag, skal det ikke være muligt at se hinandens bud, så den høje pris fastholdes. Det skal kun være prisen på det præparat, der vinder auktionen, der skal offentliggøres.

Lad os da give apotekerne tilladelse til at producere mere medicin. I dag har apotekerne tilladelse til såkaldt magistrel produktion af visse lægemidler; den tilladelse kan udvikles.

Vi skal undersøge, om der kan laves fælles indkøbsaftaler med rabatordninger til apotekerne, som der gøres ved indkøb af medicin til hospitalerne.

Der kan gives mulighed for offentlig produktion af udvalgte præparater. Det er jo tydeligt for enhver, at markedet ikke fungerer. Der kan ikke skaffes tilstrækkeligt med medicin til en passende lav pris.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jun. 2020 - 15:55   18. jun. 2020 - 16:05

Læserbrev

af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem for Enhedslisten, Region Hovedstaden
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).