20 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Handler bank grundlovsstridigt?

Handler bank grundlovsstridigt?

Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) ved formand Henrik Stamer Hedin har sendt et åbent brev til Udenrigsministeriet, udenrigsminister Jeppe Kofod.

Kære Jeppe Kofod

Danske Bank har tilsyneladende stærkt tilskyndet af den amerikanske regerings sanktion mod Den Demokratiske Folkerepublik Korea spærret Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Koreas såkaldte kontiforhold.

Banken er åbenbart ikke længere kun en bank, men har også tiltaget sig beføjelser som både dømmende og udøvende magt.

Begrundelse er, at ”foreningens aktiviteter samt foreningens brug af bankens produkter, herunder kontante hævninger, udgør en væsentlig risiko for direkte eller indirekte brud på internationale sanktioner mod Den Demokratiske Folkerepublik Korea” (Danske Bank, 10. juli 2020).

Danske Bank følger således tankeløst USA’s sanktionspolitik. Det må bankens kunder forholde sig til. Men offentligheden må undre sig over, at en lovlig forening, Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea, kan betragtes som en ”væsentlig risiko for direkte eller indirekte brud på” den amerikanske sanktionspolitik.

Banken er åbenbart ikke længere kun en bank, men har også tiltaget sig beføjelser som både dømmende og udøvende magt. Er det ikke i lodret strid med grundloven og dens grundlovssikrede foreningsfrihed (jf. § 78, stk. 1), hvori det anføres som princip, at borgerne har ret til danne foreninger i ethvert lovligt øjemed?

Vi tillader os desuden at undre os over, at banken ikke har anmeldt denne ”væsentlig risiko” til politiet – når det mere end antydes, at foreningen ikke handler i lovligt øjemed.

Er der i virkeligheden tale om en politisk, grundlovsstridig handling, som en bank burde afholde sig fra? Havde selvsamme bank udvist en lignende nidkærhed i forhold til sin filial i Estland og hvidvaskningen af milliardbeløb fra mafialignende organisationer, kunne en overtrædelse af lovgivningen have været undgået.

Vi ser ret så fortrøstningsfuldt frem til et svar fra udenrigsministeren.

Med venlig hilsen

Danmarks Kommunistiske Parti

Yderligere information om sagen kan fås hos Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Koreas formand Anders Kristensen, e-mail: dk-korea@inform.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. sep. 2020 - 14:39   14. sep. 2020 - 14:49

Åbent brev

fra Henrik Stamer Hedin, formand for Danmarks Kommunistiske Parti
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).