02 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Gylle er en giftig cocktail

Læserbrev

Gylle er en giftig cocktail

365 dage om året er mange beboere plaget af støv, støj og stank fra de mange svin. Diarré, hovedpine og kvalme er dagens orden. Hvorfor findes der ingen grundige undersøgelser af disse giftige forhold i svineindustrien? spørger Holger Øster Mortensen.

Gylleos.
FOTO: Privat
1 af 1

I den lille landsby Tingerup mellem Holbæk og Ringsted har Greenpeace med opbakning fra lokalbefolkningen gennemført en demonstration mod en større svinefarm nærmest midt i byen.

Gylle består af mindst 300 forskellige mere eller mindre giftige stoffer.

Svinefabrikken tilhører tidligere næstformand i landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug Peter Kjær Knudsen. I alt producerer han omkring 200.000 slagtesvin i nærområdet.

Det siger sig selv, at en så stor svineproduktion på et relativt lille område vil præge hele nabolaget. 365 dage om året er mange beboere plaget af støv, støj og stank fra de mange svin.

Aerosoler fra ventilationsskorstenene vælter ud over hele området, og enhver dansker kender den ulidelige stank af gylle. En ting er stanken – noget andet er de livstruende konsekvenser af den kumulative virkning fra alle de kemiske stoffer i gylle.

Mange andre steder i landet må naboer til svineindustri finde sig i de samme kvaler. For eksempel nordvest for Skanderborg, hvor der i området mellem Svejstrup, Dover, Hemstok, Hårby og Virring produceres 250.000 slagtesvin årligt.

Her har TV2 OJ godtgjort, at naboerne i dette område har udviklet forskellige former for luftvejslidelser. Diarré, hovedpine og kvalme er dagens orden. Også Odder Kommune, Als og Mors er særlig hårdt ramt.

Gylle består af mindst 300 forskellige mere eller mindre giftige stoffer. Det aller mest livsfarlige og luskede stof er nok svovlbrinte (H2S).

Hvor ofte har man ikke hørt det sørgelige budskab: Far og søn omkommet i gyllekanal. Hvordan påvirker det så ikke naboer, der hver eneste dag bliver udsat for disse giftige luftarter?

Andre stoffer som toulen, cresoler, phenoler og syrer og baser er mindst lige så livstruende. Et enkelt gram phenol kan være dødeligt.

Hvorfor findes der ingen grundige undersøgelser af disse giftige forhold i svineindustrien? Hvorfor råber Lungemedicinsk Selskab ikke alarm? Embedslægerne – Styrelsen for Patientsikkerhed – er klar over denne giftige sammenhæng. Lungeambulatorier landet over skal på overarbejde og få gjort noget ved denne folkesygdom!

Naboer til svineindustrierne må ikke alene finde sig i livstruende stoffer fra svinenaboen, men må også lide den tort at blive stavnsbundne til deres usælgelige huse. Det er selve Grundlovens §73 om ejendommens ukrænkelighed, der er i spil. Det er fuldkomment uantageligt i et land, som kalder sig en retsstat. Svineindustrien hærger landet.

Forklaringen er såre simpel. Danske svineproducenter har været i stand til at danne en usædvanlig stærk lobby – naturligvis godt hjulpet af svinesektionen på Axelborg (SEGES). Disse stærke kræfter fik under den fyrede landbrugsminister Eva Kjer Hansen gennemtrumfet, at de enkelte kommuner ikke længere har kontrollen med forholdene og svineudvidelserne på landet. En del af Landbrugspakken.

De grundlæggende regler i denne skal omgående skrues tilbage, og tilsynet med svineudvidelser lægges tilbage i kommunerne. De er de eneste, der kender de stinkende nærområder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. okt. 2019 - 11:39   18. okt. 2019 - 11:54

Læserbrev

af Holger Øster Mortensen, Nexø
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).