16 Sep 2019  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Grundlovsbrud!

Læserbrev

Grundlovsbrud!

Bag om ryggen på det danske folk har et flertal af Folketingets politikere tilsluttet sig Europluspagten og Finanspagten. Af Anders Liljensøe, Glamsbjerg.

Bag om ryggen på det danske folk har et flertal af Folketingets politikere tilsluttet sig Europluspagten og Finanspagten. Hermed tilsidesætter de den grundlovsafstemning, hvor Danmark sagde nej til euroen og den Monetære Økonomiske Union.

Vil I indføre bankunionen uden en demokratisk folkeafstemning? Svar udbedes, ja eller nej!

Disse pagter er indskrevet i ECB-traktaten, der danner det juridiske grundlag for overgangen til bankunionen. Derfor er en bankunion i Danmark uden en foregående folkeafstemning i åben strid med grundlovens paragraf 20.

Finanspagten er en mellemstatslig pagt, som kræver, at de deltagende lande skal indføre en budgetlov med faste fireårige lofter over de offentlige udgifter, dette gælder også regioner og kommuner, samt en automatisk straffemekanisme der træder i kraft, hvis EU’s ønsker ikke opfyldes.

Hvad gør vi, når politikerne ikke overholder grundloven? De sætter tydeligvis håbet om millionstillinger i EU højere end den danske grundlov og vores økonomiske velfærd i deres iver for at tvinge Danmark ind i den bankunion, der skal betale den sydeuropæiske gæld.

Bemærk, dette problem snakker politikerne ikke om i de to valgkampe. I tilfælde af at du har muligheden for at spørge i debatter eller i læserbreve, så tilkendegiv ikke, om du er for eller mod EU, men om, hvem af politikerne der vil indføre en bankunion uden en demokratisk folkeafstemning!

Skulle du komme til orde, så vil politikerne fortælle dig, hvor godt og vigtigt en bankunion er – afbryd, det er ikke spørgsmålet! Danmark har stemt nej til euro og den Monetære Økonomiske Union, som bankunionen henhører under, vil I indføre bankunionen uden en demokratisk folkeafstemning? Svar udbedes, ja eller nej! Hvis de vil indføre en bankunion, så er det et brud på grundloven!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. maj. 2019 - 14:54   22. maj. 2019 - 10:47

Læserbrev

af Anders Liljensøe, Glamsbjerg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 800 og 3000 tegn inklusive mellemrum.
  • Kronikker og kommentarer må maksimalt være på 5000 tegn inklusive mellemrum.
  • Sendes til debat@arbejderen.dk 
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.