19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Gratis busser

Udtalelse

Gratis busser

Gør busserne gratis i Esbjerg Kommune. Økonomisk er det realistisk, mener Enhedslisten, de rød-grønne i Esbjerg – Fanø.

Den kollektive trafik i Esbjerg Kommune skal forbedres, til gavn for miljøet og for at skabe større sammenhæng i kommunen. Antallet af busafgange skal øges, og det skal være gratis at køre med busserne for alle.

Der har været en lang række forsøg med gratis bustransport i kommuner over hele Danmark. Disse forsøg viser entydigt, at gratis busdrift kan lade sig gøre.

Udslippet af CO2 til atmosfæren er allerede langt lavere per passager ved bustransport end ved privatbilisme. Ved udskiftning til for eksempel elbusser vil forskellen for alvor betyde noget, både for støjen, luftkvaliteten og CO2-udledningen. 

Det er vigtigt, at kommunen sikrer, at den offentlige transport er et reelt alternativ i opfyldelsen af borgernes transportbehov. Desuden vil et fald i antallet af biler i gadebilledet betyde et langt mindre pres på byernes parkeringspladser, således vi i stedet for flere parkeringshuse kan anlægge grønne oaser i byen. Til gavn for alle.

Der har været en lang række forsøg med gratis bustransport i kommuner over hele Danmark. Disse forsøg viser entydigt, at gratis busdrift kan lade sig gøre, og at man faktisk opnår det, der er formålet: flere buspassagerer og mindre privatbilisme. Og det kan betale sig.

Masser af borgere vil gerne tage bussen i stedet for bilen, men lader være på grund af de stadigt stigende billetpriser; og endnu andre, især dem med de laveste indkomster, er reelt afskåret fra at rejse rundt i kommunen på grund af den økonomiske belastning. 

Gratis bustransport og hyppigere afgange vil kunne gøre Esbjerg Kommune både grønnere og mere socialt retfærdig, samtidig med at det øger muligheden for familiebesøg, naturudflugter og så videre for alle dem uden bil. Enhedslisten ønsker at gøre busserne gratis i Esbjerg Kommune, og økonomisk er det realistisk.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. jun. 2020 - 09:34   25. jun. 2020 - 09:38

Udtalelse

fra Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg – Fanø, generalforsamling den 21. juni
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).