16 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 17 °C

Grønvasket investering på Amager Fælled?

Læserbrev

Grønvasket investering på Amager Fælled?

PensionDanmark trækker i trådene på det ny byggeprojekt på Amager Fælled, skriver Anders Morten Christoffersen, formand for Verdens Skove.

Klima og bæredygtighed er på alles læber, og det er efterhånden svært at undgå lovprisninger af produkters klima- eller miljøvenlighed, når man fylder indkøbskurven. Det ses også i den finansielle indkøbskurv.

Mest problematisk er det, at almindelige lønmodtageres pensionskroner – uden vores godkendelse og viden – kan blive investeret i tvivlsomme grønne projekter a la Amager Fælled.

Finanstilsynet har for nylig advaret mod såkaldt “greenwashing”. At grønvaske investeringsprodukter, der lover guld og grønne skove, men ikke holder det de lover. Det minder om smart PR uden indhold, men kan i værste fald gøre mere skade end gavn.

Pensionsbranchen, der forvalter milliarder af pensionsmidler for danske lønmodtagere, er også med på vognen og tilbyder “bæredygtige” investeringer, også af mere tvivlsom grøn karakter. Et af selskaberne er PensionDanmark, der i dag ledes af den tidligere kommunist Torben Möger Pedersen.

PensionDanmark har intet mindre end FN’s verdensmål som det fælles værdigrundlag for selskabets aktiviteter. PensionDanmark skriver desuden i deres CSR-rapport, at selskabet ønsker at være åbne omkring tilgangen til investeringer. En del af disse investeringer er placeret i “bæredygtige ejendomme”.

Her begynder uklarhederne dog at tårne sig op. PensionDanmark er nemlig samtidig hovedinvestor i byggeriet på Amager Fælled. Den “grønne” pensionskasse har tilsyneladende aldrig haft skrupler ved at planlægge en hel bydel på Amager Fælles Strandeng, til trods for områdets sårbare biodiversitet og flere truede arter. Selskabet var også villigt til at gribe ind i en betændt lokalpolitisk proces på overborgmester Frank Jensens og By & Havns side.

Som bekendt lykkedes det i 2017 at standse byggeriet på Strandengen efter massive folkelige protester. PensionDanmark har dog fastholdt investeringen og trækker i trådene på det ny byggeprojekt på Amager Fælled.

Pensionsbossen Torben Möger Pedersen taler rosenrødt og floromvundent om “bæredygtige boliger”, og sandt er det, at projektet indeholder positive toner. Men, som påpeget af Danmarks Naturfredningsforening, er det et risikabelt foretagende. Boligkvarterets nærhed til nabogrunden Strandengen kan gøre ubodelig skade på områdets sårbare natur.

Det er annonceret, at træ skal være et gennemgående materiale i projektet. I Verdens Skove er vi glade for en øget anvendelse af kvalitetstræ som byggemateriale i Danmark. Men hvis træ bliver pyntegrønt, brugt til at begrønne et i forvejen tvivlsomt projekt, må vi imidlertid råbe vagt i gevær. Det er nemlig uomgængeligt, at projektet yderligere vil beskære de beskedne grønne områder i København.

Mest problematisk er det, at almindelige lønmodtageres pensionskroner – uden vores godkendelse og viden – kan blive investeret i tvivlsomme grønne projekter a la Amager Fælled. Dermed risikerer Amager Fælled-sagen også at underminere tilliden til, at pensionsbranchen forvalter vores penge så grønt, som de siger de gør.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. jan. 2020 - 11:22   23. jan. 2020 - 11:43

Læserbrev

af Anders Morten Christoffersen, formand for Verdens Skove
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).