27 Feb 2020  

KBH: Overskyet, 2 °C

God kollektiv trafik til ældre

Udtalelse

God kollektiv trafik til ældre

Nej til afskaffelse af pensionistkortet – for en god kollektiv trafik til ældre. Udtalelse vedtaget på Pensionisternes Kulturforening af 1965's generalforsamling 31. januar.

FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

For kort tid siden kom det frem, at Movia, Metroselskabet og DSB samlet i selskabet Din Offentlige Trafik (DOT) vil afskaffe pensionistkortet i Region Hovedstaden og Region Sjælland til juni. De ville erstatte det med det meget dyrere og mere besværlige rejsekort.

Vores pensionistkort er en væsentlig livgivende kollektiv velfærdsrettighed for ældre. Det skal ikke afskaffes, men bevares.

Under indtryk fra folkelige protester meddelte DOT den 20. januar 2020 transportministeren og offentligheden, at planerne nu var skudt til hjørne – men ikke taget helt af bordet. Det var en stor glæde for os pensionister. Men vi skal fortsat arbejde for at bevare det for os pensionister fordelagtige kort til offentlig kollektiv transport, der gør det muligt for os at leve et aktivt pensionistliv.

Det virker, som om DOT med deres forslag om afskaffelse af pensionistkortet slet ikke har tænkt på eller undersøgt de mobilitetsmæssige konsekvenser, så store ændringer får for en stor befolkningsgruppe.

I den offentlige debat taler man om vigtigheden af kamp mod ensomhed for ældre. Ensomhed er som bekendt årsag til svært forringet livskvalitet og forhøjet dødelighed. Rigtigt mange pensionister og ældre har en lav indtægt og vil være afskåret fra et aktivt liv udenfor hjemmet ved en væsentlig fordyrelse af deres transportudgifter. Dermed har de større risiko for at havne i ensomhed.

Med det dyre rejsekort skal pensionister, hver gang de ønsker at rejse, tænke på, om der er råd til at besøge familie, venner eller deltage i foreningsliv og lignende, og om der er flere penge tilbage på rejsekortet.

Derudover er rejsekortet meget besværligt for pensionister at benytte og finde frem, hver gang man starter, skifter og slutter en rejse. Hvis man bruger stok, rollator eller er svagtseende, er det endnu mere besværligt. Dertil kommer, at en del ældre let bliver forvirrede og glemsomme. Hvis en pensionist glemmer at tjekke ind, koster det en bøde, og hvis man glemmer af tjekke ud fire gange, får man karantæne et år og skal i den tid betale fuld pris for offentlig transport. Pensionistkortet skal kun fremvises ved kontrol i bus og tog og metro.

For tiden står styrkelse og udvidelse af brugen af den offentlige kollektive transport højt på dagsordenen i kampen imod klimaændringer og for den grønne omstilling. Ved afskaffelse af pensionistkortet går man den stik modsatte vej og direkte imod denne grønne dagsorden. Pensionistkortet i Hovedstaden og Sjælland er jo netop et eksempel på billig og attraktiv kollektiv trafik, som en meget stor befolkningsgruppe har glæde af og benytter hyppigt.

I FN’s 17 verdensmål, som Danmark har underskrevet, står der direkte, at regeringen har pligt til at sørge for god adgang til offentlig transport til ældre. Det har DOT åbenlyst ikke efterlevet i denne sag.

Vores pensionistkort er en væsentlig livgivende kollektiv velfærdsrettighed for ældre. Det skal ikke afskaffes, men bevares.

Vi opfordrer derfor af ovennævnte årsager DOT til at droppe afskaffelsen af pensionistkortet samt alle andre planer om at fordyre og besværliggøre ældres daglige transport og et aktivt liv. Vi opfordrer også den danske regering til at gribe ind, hvis der ikke er lydhørhed for opfordringen hos DOT.

Vedtaget på Pensionisternes Kulturforening af 1965’s generalforsamling, København, den 31. januar 2020.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. feb. 2020 - 09:24   03. feb. 2020 - 10:29

Udtalelse

fra Pensionisternes Kulturforening af 1965, Anders Kristensen, formand