03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Gensidig forsørgelse

Læserbrev

Gensidig forsørgelse

Hvorfor betragtes et ægtepar på folkepension ikke som to selvstændige mennesker angående skat og sociale ydelser, spørger Kurt A. Nissen.

Hvorfor betragtes et ægtepar på folkepension ikke som to selvstændige mennesker angående skat og sociale ydelser? Selvfølgelig vil et ægtepar hjælpe hinanden, hvis behovet opstår.

Det ligner ansvars-forflygtigelse eller en ekstra gang håndvask.

Nu bliver den ene ægtefælle dement og må flyttes i en plejebolig. Den ”raske” bliver boende i deres pensionistbolig. De ses næsten hver dag, desværre er den demente ikke altid klar over det, ellers er der intet samliv, og de har fået det råd at blive skilt.

Men det vil de ikke og slet ikke den ”raske”. Den demente aner ikke, hvad der foregår. De er gift, til døden skiller dem ad, men hvorfor kan samfundet ikke betragte dem som to selvstændige mennesker?

Politikere og især ministre vil ikke kommentere en personsag, men det behøver de heller ikke, for de kan bare svare på spørgsmålene: Kan disse to mennesker blive fritaget for gensidig forsørgelsespligt? Hvis ikke, hvorfor? Og hvor står det i loven?

Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet har nægtet at svare på mine spørgsmål og henviser til, at ansvaret ligger hos kommunerne. Men det er Folketinget, som har vedtaget loven, og den skal kommunerne følge.

Det ligner ansvarsforflygtigelse eller en ekstra gang håndvask.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. apr. 2020 - 09:55   07. apr. 2020 - 11:30

Læserbrev

af Kurt A. Nissen, Slagelse
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).